Xem mẫu

  1. Gia hạn Chứng thư số Lĩnh vực thống kê:mại điện tử Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục TMĐT và CNTT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục TMĐT và CNTT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:06 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng thư số được gia hạn Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân/tổ chức có nhu cầu được gia hạn Chứng thư số nộp bộ hồ sơ theo yêu cầu cho Cục TMĐT và CNTT, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  2. Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2 Cán bộ có trách nhiệm triển khai việc tạo gói thông tin chứng thực và cập nhật dữ liệu chứng thư số; 3. Bước 3 Phân phối chứng thực số: Cục chuyển giao thiết bị, khóa bí mật, hướng dẫn sử dụng cho thuê bao; 4. Bước 4 Thu nhận phản hồi của thuê bao. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số của thuê bao, có xác nhận của tổ chức quản lý thuê bao theo mẫu Phụ lục số 2 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT...
  3. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không