Xem mẫu

  1. Gần 50% sinh vật sống dưới bề mặt của Trái Đất Kết quả nghiên cứu của các nhà sinh học Mỹ công bố ngày 9/3 đã khẳng định gần 50% số sinh vật sống trên Trái Đất đang sống trong “thế giới tối.” Đó là môi trường dưới bề mặt đất, biển, đại dương, các tầng nước
  2. ngầm, nơi ánh sáng Mặt Trời và các ngôi sao không thể xuyên tới. Nhà vi sinh học thuộc trường Đại học Los Angeles (Mỹ) Katrina Edwards cho biết, khu vực có sự sống mở rộng đến độ sâu hàng nghìn mét từ bề mặt Trái Đất. Cá không mắt Milyeringa veritas, phát hiện dưới lòng đất ở Australia. (Nguồn: LiveScience)
  3. Trong khi các nhà du hành vũ trụ tìm kiếm sự sống trên vũ trụ, thì các sinh vật sống trong sinh quyển dưới bề mặt Trái Đất có thể đông đúc không kém các sinh vật sống phía trên bề mặt Trái Đất, có thể cung cấp chìa khóa để giải quyết các vấn đề lớn về môi trường, nông nghiệp và công nghiệp mà con người chưa tìm ra lời giải. Nghiên cứu sự sống trong lòng đất sẽ hỗ trợ cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh. Các nhà vi sinh học Mỹ cũng phát hiện ra rằng những phát hiện và tri thức về sinh quyển sâu dưới mặt
  4. đất lại phù hợp và tương ứng với nguồn gốc và việc tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. Nghiên cứu sinh quyển dưới bề mặt đã soi sáng nguồn gốc sự sống trên Trái Đất và khả năng tồn tại sự sống trên các hành tinh khác. Điều kiện sống dưới bề mặt đáy biển có thể giống như các điều kiện trên bề mặt Trái Đất thuở sơ khai hoặc đã tồn tại trên Sao Hỏa hoặc các mặt trăng của Sao Mộc./.