financial accounting - information for decisions (8/e): part 1

  • 15/09/2019 03:03:51
  • 54 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

(bq) part 1 book financial accounting - information for decisions has contents: introducing financial statements, financial statements and the accounting system, reporting and analyzing merchandising operations,... and other contents.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 36.87 M, số trang : 376

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ