financial accounting (15/e): part 2

  • 15/09/2019 02:38:31
  • 26 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

(bq) part 2 book financial accounting has contents: current liabilities and payroll, accounting for partnerships and limited liability companies, investments and fair value accounting, statement of cash flows,... and other contents.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 33.19 M, số trang : 511

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ