financial accounting (15/e): part 1

  • 15/09/2019 02:35:38
  • 32 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

(bq) part 1 book financial accounting has contents: introduction to accounting and business, analyzing transactions, the adjusting process, completing the accounting cycle, accounting systems,... and other contents.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 17.84 M, số trang : 473

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ