Federal Court System in the United States

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 62 | FileSize: 1.46 M | File type: PDF
of x

Federal Court System in the United States. This booklet is designed to introduce judges and judicial administrators in other countries to the United States federal judicial system, its organization and administration, and its relationship to the legislative and executive branches of the government. It was developed by the Office of Judges Programs of the Administrative Office of the United States Courts at the request of the Judicial Conference Committee on International Judicial Relations.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/federal-court-system-in-the-united-states-35u3tq.html

Nội dung


751609

Tài liệu liên quan


Xem thêm