Federal Court System in the United States

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 62 | FileSize: 1.46 M | File type: PDF
of x

Federal Court System in the United States. This booklet is designed to introduce judges and judicial administrators in other countries to the United States federal judicial system, its organization and administration, and its relationship to the legislative and executive branches of the government. It was developed by the Office of Judges Programs of the Administrative Office of the United States Courts at the request of the Judicial Conference Committee on International Judicial Relations.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/federal-court-system-in-the-united-states-35u3tq.html

Nội dung


751609

Tài liệu liên quan


Xem thêm