Xem mẫu

  1. Enable hay Disable thanh Menu trong Vista Đây là thanh công cụ trên đầu mỗi cửa sổ Windows Explorer với những lệnh cơ bản. Mặc định trong Vista, thanh công cụ menu này được ẩn (disable). Thanh công cụ gồm các menu File, Edit, View, Favorites (Trong IE7), Tools, và Help. Ví dụ: Thanh công cụ Menu được hiển thị (Enable) Ví dụ: Thanh công cụ Menu không được hiển thị (Disable) Chúng ta bắt đầu: CÁCH 1: Dùng phím tắt trên bàn phím: Nhấn phím Alt. Cách này chỉ hiện thanh Menu trong Windows Explorer được một lúc. Nó sẽ biến mất khi bạn Click vào bất cứ cái gì. Để nó luôn luôn hiển thị, theo một trong các cách dưới đây. CÁCH 2: Tùy chỉnh trong cửa sổ Windows Explorer: 1. Mở một cửa sổ Windows Explorer. 2. Click vào Organize and Layout. (Xem screenshot) 3. Để hiển thị (Enable) thanh Menu A) Click vào Menu Bar để chọn nó. 4. Để bỏ hiển thị (Disable) thanh Menu A) Click vào Menu Bar để bỏ chọn nó.
  2. CÁCH 3: Tùy chỉnh trong Folder Options: 1. Mở Folder Options.
  3. 2. Click vào tab View. (Xem screenshot dưới) 3. Để hiển thị thanh menu: A) Chọn Always show menus. B) Đến bước 5. 4. Để bỏ hiển thị thanh Menu A) Bỏ chọn Always show menus. 5. Click OK.
  4. CÁCH 4: Tủy chỉnh trong Registry: - Dowload những file sau về: 1. Để thêm thanh Menu A) Download file đính kèm, giải nén và chọn file Add_Menu_Bar.reg. B) Đến bước 3. 2. Để bỏ hiển thị thanh Menu A) Download file đính kèm, giải nén và chọn file Remove_Menu_Bar.reg. B) Đến bước 3. 3. Click phải vào file .reg và click Merge. 4. Click nút Run để mở cửa sổ cảnh báo bảo mật. 5. Click Continue (Khi cửa sổ UAC hiện ra), Yes, và sau đó OK khi được hỏi. 6. Logoff và logon, hay khởi động lại máy để thấy được thay đổi. - Cách làm thủ công: 1. Mở Start Menu. 2. Trong Start Search, gõ regedit và nhấn Enter.
  5. 3. Click nút Continue khi cửa sổ UAC hiện ra. 4. Trong regedit, đi đến địa chỉ sau (như trong hình dưới)/ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer 5. Để hiển thị thanh Menu A) Trong cửa sổ bên phải, click phải vào vùng trống và click vào New và DWORD (32- bit) Value. (Xem screenshot trên) B) Gõ NoLogoff và nhấn Enter. C) Click phải vào AlwaysShowClassicMenu và click Modify. (Xem screenshot) D) Gõ 1 và click OK. (Xemcreenshot)
  6. E) Registry giờ sẽ như thế này. (xem screenshot) F) Đến bước 7. 6. Bỏ hiển thị thanh Menu A) Trong cửa sổ bên phải, click phải vào AlwaysShowClassicMenu và click Delete. (Xem screenshot trên) B) Click Yes để xác định xóa. C) Trong regedit, đến: (Xem screenshot dưới) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer D) Trong cửa sổ bên phải, lặp lại bước 7A và 7B nếu AlwaysShowClassicMenu còn trong đó.
  7. 7. Đóng regedit. 8. Logof và logon, hay khởi đ ff , đông lại má để thấy kết quả áy Download file kèm theo bài v m viết Chúc Cá Bạn Thàn Công ác nh  
nguon tai.lieu . vn