Xem mẫu

  1. Ếch ộp miệng ngoác cực nhắng Bật mí chút xíu là bạn ếch này được làm từ bít tất đấy! Chuẩn bị những đạo cụ này nhé: - 2 chiếc tất thun khác màu - Kéo, chỉ, bút dạ - Hạt cườm đen - Chun buộc tóc Đến phần hành động này: >:D< Bước 1: - Cắt tất như hình bên nha!
  2. Bước 2: - Lộn mặt trái, khâu lại và các bạn nhớ chừa lại chỗ để nhồi bông đó. Bước 3: - Nhồi bông và khâu lại để được thân và tay ếch. Bước 4: - Tiếp theo là gắn tay vào thân. Sau đó khâu hạt cườm vào để làm mắt nghen. Bước 5: - Cắt tất màu khác khâu lại và ếch có miệng rùi nè…
  3. Bước 6: - Thêm 1 chiếc váy từ chun buộc tóc cho bạn ếch thật xinh nhé! Cùng xem thành quả nào! Miệng rộng ngoác ra kìa! (Ảnh: Story of sock)
  4. Ảnh: Story of sock
nguon tai.lieu . vn