Xem mẫu

THIÊN

NHI ẼN

ĐÀT

Nườc

NGUYỄN NHƯAAAI - NGUYỄN HUY THANG - NGUYỄN QUỐC TÍN

KÌ VĨ
tlúl ĐỀQ

* ^ | \ |

V i

TA

NGUYỄN NHƯMAI, NGUYỄN HUYTHẤNG
NGUYỄN QUỐC TÍN

THIÊN NHIÊN ĐẤT N ư ớ c TA

KÌ VĨ NÚI ĐÈO

NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỔNG

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Nguyễn Như Mai
Kì vĩ núi đèo / Nguyên Như Mai, Nguyên Huy Thắng, Nguyên Quốc Tín. - H .: Kim
Đóng, 2015. - 250tr.: hình v ẽ ; 21 cm. - (Thiên nhiên đất nước ta)
ISBN 9786042058056
1. Núi 2. Đổi 3. Việt Nam 4. Sách thiếu nhi
915.970943-dc23
KDM0327p-CIP

Thiên nhiên đất nước ta - Kì vĩ núi đèo
© Nguyễn Như Mai, Nguyên Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín
Xuất bản theo Hợp đổng sử dụng tác phẩm
giữa nhóm Tác giả và Nhà xuất bản Kim Đổng, 2015
Bản quyén hình ảnh bìa, minh họa thuộc vé Nhà xuất bản Kim Đổng, 2015

Vẽ bìa và minh họa: Nguyễn Doãn Som
Trình bày bìa: Tô Hổng Thủy

LỜI NÓI ĐẦU
N o n ' Sông, Đất - Nước, Gmng - Sơn' tổ hợp hai từ ấy, hai
yếu tố ấy tạo nên một từ thiêng liêng: T ổ quốc.
T ổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung, mơ hồ, mà
chính là sông là núi, là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên,
đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương để bảo vệ.
Càng hiểu và bịết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu,
thêm tự hào về T ổ quốc. Để có sự hiểu biết về non nước mình,
chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải
nghiệm trong thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên
bồi bổ các kiến thức về địa lí, về thiên nhiên rất cần thiết cho mỗi
con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này. Bạn cần
biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn
chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc địa hình, địa mạo
khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rõ về sông,
núi, biển, rừng của T ổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác
tài nguyên hay thương m ại... Khỏi phải nói, trong cuộc sống hằng
ngày, những kiến thức ấy giúp ích thế nào khi bạn đi du lịch khám
phá; sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu
lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi...

Bộ sách về thiên nhiên đất nước Việt Nam mà chúng tôi giới
thiệu với bạn đọc, đặc biệt với các bạn trẻ, chính là nhằm đem đến
những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lí của
bạn, và ' điều này mới là mục đích chính của bộ sách ' nhằm khơi
gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông đất nước
mình, bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông, núi quê
hương, biển, rừng Tổ quốc. Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm bốn
cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển.
Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật
những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, dễ hiểu, dễ tiếp
nhận, song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong
bạn đọc góp ý bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cám ơn!

NHÓM BIÊN SOẠN

Các tác giả xin được đặc biệt cám ơn PGS.
TS địa chất Tạ Hòa Phương đã đóng góp nhiều ý
kiến quý báu, đồng thời cho phép sử dụng một
số tư liệu hình ảnh trong quá trình biên soạn
cuốn sách này.

nguon tai.lieu . vn