Xem mẫu

NGHIÊN CU VN HC VIT NAM — NHỮNG KHẢ NĂNG VÀ THÁCH THỨC LITERARY STUDY IN VIETNAM — POSSIBILITIES AND CHALLENGES Chuyên khảo thuộc tủ sách Khoa học Xã hội do Viện Harvard - Yenching tài trợ The Social Science Series supported by the Harvard - Yenching Institute NHIỀU TÁC GIẢ NGHIÊN CU VN HC VIT NAM NHỮNG KHẢ NĂNG VÀ THÁCH THỨC LITERARY STUDY IN VIETNAM POSSIBILITIES AND CHALLENGES Chịu trách nhiệm chung: LÊ HỒNG LÝ Tổ chức bản thảo và biên tập: TRẦN HẢI YẾN Editors: LÊ HỒNG-LÝ TRẦN HẢI-YẾN NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI MC LC Lời vào sách 9 1. Nghiên cứu văn học Việt Nam: đổi thay như thế nào ? 15 Trần Đình Sử 2. Phê bình văn học: nhìn nghiêng từ phương pháp 41 Đỗ Lai Thúy 3. Lý thuyết du hành và Orientalism ở Đông Á 97 Hoàng Lương Xá 4. Vài khác biệt trong cách nhìn lý thuyết văn học theo “kiểu Pháp” và “kiểu Mỹ” 141 Cao Việt Dũng 5. Phê bình cổ mẫu và cổ mẫu nước trong văn chương Việt Nam 169 Nguyễn Thị Thanh Xuân 6. Cuộc vận động cải cách văn thể, tâm thái sĩ phu và động hình của văn chương Việt Nam cuối thế kỷ XVII, thế kỷ XVIII 203 Nguyễn Kim Sơn 7. Diễn ngôn về tính dục trong văn xuôi hư cấu Việt Nam (từ đầu thế kỷ XX đến 1945) 247 Trần Văn Toàn 8. Ba thập niên đầu thế kỷ XX và sự hình thành “trường văn học” ở Việt Nam 301 Phạm Xuân Thạch 9. Nghiên cứu xã hội học về trường hợp Trần Dần 337 Phùng Ngọc Kiên 10. Từ đồng dao đến thơ hiện đại: trường hợp Trần Dần 379 Trần Ngọc Hiếu 11. Tóm tắt (bằng tiếng Anh) 401 12. Index (các tác giả đã dẫn trong bài) 411 13. Phụ chú về tác giả 421 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn