Ebook Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ: Phần 1

 • 15/07/2019 10:03:30
 • 21 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Ebook Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật gốm sứ, nguyên liệu làm gốm sứ, cơ sở kĩ thuật gốm sứ, lớp phủ gốm và men, các sản phẩm gốm sứ trong hệ K2O-Al2O3-SiO2,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 21.70 M, số trang : 157

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ