Xem mẫu

THU'vrEN DoNG rHAp
r

ilItil ilil

ilI 1fl

flililililililtilI1

iltil lilil tilt

ill

DAWl1.65g

59.7gg0
t1

-

Hd

Sao vd Vom mO (Anh: Minh L6c)

- Tu Vdm mO nhin ra phia trudc (Anh: Minh LOc)'

$F" (t (.,tr r )
vAtt strun

Ktt

5-t-o.

9s= -0*-9

Khu hnr niQm
F,,

At,

NGUYEN SINH SAC

- 2003 -

I

Bia 1: - DAi Sen gila Hd Sao.
Bia 4:

-

Nhd sdn vA Ao cd Bdc Hd trong Khu
Nguydn Sinh Sdc (Anh: Minh LOc)

tiu ni6m

-

Cqt Pho

bdng NGUyEN SINH SAC
(1862 - 192e)

nguon tai.lieu . vn