Xem mẫu

HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƢỜI – 1 – HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƢỜI Bản quyền © 2011 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của cơ quan giữ bản quyền. Thiết kế bìa: Nguyễn Đức Vũ Biên tập viên Alpha Books: Đào Quế Anh - Đặng Thị Khánh Ly – 2 – KHOA LUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƢỜI – QUYỀN CÔNG DÂN ----- HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƢỜI (Sách chuyên khảo) (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung) – 3 – HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC HÀ NỘI - 2011 – 4 – – 5 – ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn