Ebook Dị ứng - miễn dịch lâm sàng

Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      26      0
Mã tài liệu ss0cuq Danh mục Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 144 Dung lượng 1.60 M Lần tải 0 Lần xem 26
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Ebook Dị ứng - miễn dịch lâm sàng có nội dung gồm 3 phần: Phần 1 - Các bệnh lý dị ứng, phần 2 - Một số bệnh tự miễn dịch và phần 3 - Các thuốc và phương pháp điều trị. Mời các bạn tham khảo!

BỘ Y TẾ<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ<br /> CÁC BỆNH VỀ DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG<br /> <br /> (ban hành kèm theo Quyết định số 3942/QĐ-BYT<br /> ngày 02/10/2014)<br /> <br /> Hà Nội, 2014<br /> <br /> Chủ biên<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên<br /> Đồng chủ biên<br /> PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn<br /> PGS.TS Lƣơng Ngọc Khuê<br /> BAN BIÊN SOẠN<br /> PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn<br /> PGS.TS. Trần Thúy Hạnh<br /> PGS.TS. Phan Quang Đoàn<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Vân<br /> TS. Trần Quý Tƣờng<br /> TS. Phạm Huy Thông<br /> ThS. Nguyễn Hoàng Phƣơng<br /> ThS. Nguyễn Công Chiến<br /> ThS. Hồ Nam Phƣơng<br /> ThS. Vi Thị Minh Hằng<br /> ThS. Đinh Thanh Điệp<br /> ThS. Trần Thị Mùi<br /> ThS. Nguyễn Văn Đĩnh<br /> ThS. Nguyễn Thị Mai Hƣơng<br /> ThS. Phùng Thị Phƣơng Tú<br /> BS. Chu Chí Hiếu<br /> BS. Bùi Văn Khánh<br /> Thƣ ký biên soạn<br /> ThS. Nguyễn Hữu Trƣờng<br /> Ths. Nguyễn Đức Tiến<br /> Ths. Ngô Thị Bích Hà<br /> Ths. Trƣơng Lê Vân Ngọc<br /> Ths. Nguyễn Đức Thắng<br /> <br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> aCL<br /> ACR<br /> AGEP<br /> <br /> kháng cardiolipin (anticardiolipin)<br /> Hội Thấp học Hoa Kỳ (American College of Rheumatology)<br /> Ban dạng mụn mủ cấp tính (Acute generelized exanthematous<br /> pustulosis)<br /> ANA<br /> Kháng thể kháng nhân (Anti nuclear antibody)<br /> anti- Sm<br /> kháng kháng nguyên Smith (anti Smith)<br /> aPL<br /> kháng phospholipid (antiphospholipid)<br /> APS<br /> Hội chứng kháng phospholipid (Antiphospholipid Syndrome)<br /> ß2GPL<br /> ß2 – glycoprotein – L<br /> BC<br /> Bạch cầu<br /> BN<br /> Ngƣời bệnh<br /> C<br /> bổ thể (complement)<br /> CAPS<br /> Hội chứng kháng phospholipid nguy kịch (catastrophic APS)<br /> CK<br /> Creatine Kinase<br /> COPD<br /> Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Chronic Obstructive Pulmonary<br /> Disease)<br /> COX2:<br /> Cyclo-oxygenase<br /> CTM<br /> Công thức máu<br /> DiHS/DRESS: Hội chứng quá mẫn do thuốc/ Hội chứng dị ứng thuốc có tăng<br /> bạch cầu ái toan (Drug induced hypersensitivity syndrome/ drug<br /> rash with eosinophilia systemic syndromes)<br /> DLCO<br /> Khả năng khuếch tán CO qua phổi (Diffusing Lung CO)<br /> DN<br /> Dị nguyên<br /> ds-DNA<br /> chuỗi kép DNA (double strains - desoxyribonucleic acid)<br /> ELISA<br /> xét nghiệm miễn dịch gắn enzyme (enzyme – linked –<br /> immunosorbent assay)<br /> ESR<br /> Tốc độ máu lắng (Erythrocyte sedimentation rate)<br /> FEV1<br /> Thể tích khí thở ra tối đa trong giây đầu tiên (Forced Expiratory<br /> Volume in one second)<br /> GC<br /> Glucocorticoid<br /> GINA<br /> Tổ chức toàn cầu phòng chống hen (Global Initiative for Asthma)<br /> GT<br /> Glutamyltranspeptidase transaminase<br /> HC<br /> Hồng cầu<br /> HPQ<br /> Hen phế quản<br /> ICS<br /> Corticosteroid dạng hít (Inhaled Corticosteroid)<br /> Ig<br /> Globulin miễn dịch (Immunoglobulin)<br /> IL<br /> Interleukin<br /> IVIg<br /> Globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch (Intravenous<br /> Immunoglobulin)<br /> KT<br /> Kháng thể<br /> <br /> LA<br /> LABA<br /> LBĐHT<br /> LS<br /> LT<br /> LTT<br /> MCTD<br /> MDĐH<br /> MDI<br /> MLCT<br /> MPE<br /> MRI<br /> NSAIDs<br /> PEF<br /> PM<br /> SABA<br /> SGOT<br /> SGPT<br /> SJS/TEN<br /> SLE<br /> SPV<br /> SSc<br /> TB<br /> TC<br /> TD<br /> TLD<br /> TM<br /> VDCĐ<br /> VDDƢ<br /> VGTM<br /> VKDT<br /> VKM<br /> VMDƢ<br /> WAO<br /> XCB<br /> XN<br /> <br /> Chất chống đông luput (Lupus anticoagulant)<br /> Thuốc kích thích β2 tác dụng kéo dài (Long Acting β-Agonists)<br /> Luput ban đỏ hệ thống<br /> Lâm sàng<br /> Leukotriene<br /> Xét nghiệm chuyển dạng lympho bào (Lymphocyte Transformation<br /> Test)<br /> Bệnh mô liên kết hỗn hợp (Mixed Connective Tissue Disease)<br /> Miễn dịch đặc hiệu<br /> Bình xịt định liều chuẩn (Metered Dose Inhaler)<br /> Mức lọc cầu thận<br /> Ban dạng sẩn (Maculopapular Eruption)<br /> Hình ảnh cộng hƣởng từ (Magnetic Resonance Imaging)<br /> Các thuốc chống viêm không steroid (Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs)<br /> Lƣu lƣợng đỉnh (Peak Expiratory Flow)<br /> Viêm đa cơ (Polymyositis)<br /> Thuốc kích thích β2 tác dụng nhanh (Short Acting β-Agonists)<br /> Serum Glutamic-oxaloacetic Transaminase<br /> Serum Glutamate pyruvate Transaminase<br /> Hội chứng Stevens-Johnson / Hội chứng Lyell (Stevens-Johnson<br /> syndrome/ Toxic epidermal necrolysis)<br /> Luput ban đỏ hệ thống (Systemic lupus erythematosus)<br /> Sốc phản vệ<br /> Xơ cứng bì hệ thống (Systemic sclerosis)<br /> Tế Bào<br /> Tiểu cầu<br /> Tác dụng<br /> Test lẩy da<br /> Tĩnh mạch<br /> Viêm da cơ địa<br /> Viêm da dị ứng<br /> Viêm gan tự miễn<br /> Viêm khớp dạng thấp<br /> Viêm kết mạc<br /> Viêm mũi dị ứng<br /> Tổ chức Dị ứng Thế giới (World Allergy Organisation)<br /> Xơ cứng bì<br /> Xét nghiệm<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1: CÁC BỆNH LÝ DỊ ỨNG ......................................................... ……….1<br /> 1. DỊ ỨNG THUỐC ................................................................................................... 1<br /> 2. CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP ................................ 16<br /> 3. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN ........................ 25<br /> 4. MÀY ĐAY- PHÙ QUINCKE ............................................................................. 33<br /> 5. DỊ ỨNG THỨC ĂN ............................................................................................ 39<br /> 6. VIÊM MŨI DỊ ỨNG ........................................................................................... 45<br /> 7. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG ................................................................................. 50<br /> 8. VIÊM DA CƠ ĐỊA ............................................................................................... 57<br /> 9. CÁC PHẢN ỨNG QUÁ MẪN VỚI VắC XIN ................................................... 62<br /> 10. DỊ ỨNG DO CÔN TRÙNG ĐỐT ..................................................................... 69<br /> PHẦN 2: MỘT SỐ BỆNH TỰ MIỄN DỊCH..................................................... 75<br /> 11. LUPUT BAN ĐỎ HỆ THỐNG ......................................................................... 75<br /> 12. XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG ............................................................................... 82<br /> 13. VIÊM DA CƠ, VIÊM ĐA CƠ .......................................................................... 89<br /> 14. HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHOLIPID ....................................................... 95<br /> 15. VIÊM MẠCH SCHOENLEIN-HENOCH ...................................................... 100<br /> 16. VIÊM GAN TỰ MIỄN .................................................................................... 105<br /> 17. BỆNH MÔ LIÊN KẾT HỖN HỢP .................................................................. 112<br /> PHẦN 3: CÁC THUỐC VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ........................ …117<br /> 18. SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG HISTAMINE H1 TRONG MỘT SỐ BỆNH DỊ<br /> ỨNG ....................................................................................................................... 117<br /> 19. CÁCH SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH<br /> DỊ ỨNG-TỰ MIỄN ............................................................................................... 123<br /> 20. THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH TRONG BỆNH DỊ ỨNG VÀ TỰ MIỄN .. 127<br /> 21. ĐIỀU TRỊ MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU BỆNH DỊ ỨNG .................................... 133<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Ebook Dị ứng - miễn dịch lâm sàng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
ss0cuq
Danh mục
Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược
Thể loại
Ebook Dị ứng - miễn dịch lâm sàng, Dị ứng lâm sàng, Miễn dịch lâm sàng, Bệnh lý dị ứng, Bệnh tự miễn dịch, Thuốc miễn dịch
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
144
Dung lượng
1.60 M
Lần xem
26
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Ebook-Di-ung-mien-dich-lam-sang.PDF[1.60 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT