Ebook Đại tượng vô hình (Cảnh lớn không có hình dạng) hay bàn về tính phi -...

  • 25/04/2019 04:15:41
  • 23 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tiếp tục những nội dung của phần 1, phần 2 của cuốn sách Đại tượng vô hình (cảnh lớn không có hình dạng) hay bàn về tính phi khách thể qua hội họa trình bày các nội dung: Về chân lý trong hội họa, mắt nhìn hay nhập định, vẽ không phải là mô tả, mực và bút, hình dạng và màu sắc, hội họa viết nên cái gì, cảnh và hiện tượng - Vẽ cái biến hóa, vẽ cuộc sống. Mời các bạn tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.53 M, số trang : 199

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ