Ebook Đại tượng vô hình (Cảnh lớn không có hình dạng) hay bàn về tính phi -...

  • 25/04/2019 04:15:30
  • 23 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Cuốn sách Đại tượng vô hình (Cảnh lớn không có hình dạng) hay bàn về tính phi - khách thể qua hội họa của tác giả François Jullien gồm có 15 chương nội dung và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 sẽ gồm có những nội dung chính sau đây: Hiện diện - khiếm diện, về nền tảng của hội họa, lờ mờ-tẻ nhạt-mông lung, đại tượng vô hình (cảnh lớn không có hình dạng), lý thuyết về phác họa, rỗng và đầy, không rời không dính, rời hình dạng để đạt tới cái giống nhau, cái thần của một phong cảnh. Mời các bạn tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.16 M, số trang : 228

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ