Xem mẫu

-------—

^

BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

NĂM 2000
NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH

CỔNG TY X Ỉ SỖ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG
(ĐÀ LẠT)

TRỤ SỞ CHÍNH : 44 B HỒ Tùng Mậu - Đà Lạt
ĐT : (063) 822111 - 827753 - FAX : 821934 - 832096
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN :
17 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM - ĐT : 08.8232830
82 Nguyễn Thái Học, TP. cầ n Thơ - ĐT : 071.829522

Trong những năm qua, hoạt động xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã
không ngừng phát triển và ngày càng giành được sự tín nhiệm cao
của quý khách hàng. Nhiều công trình phúc lợi xã hội như : Bệnh
viện, trường học, Nhà văn hóa ... Được xây dựng từ nguồn thu xổ
Số Kiến Thiết đưa vào phục vụ nhân dân.
Hiện nay, vé số Lâm Đồng được phát hành rộng rãi tại các tỉnh phía
Nam từ Bình Thuận, TP. HCM đến Bạc Liêu, Cà Mau, cần Thơ ...
với các loại hình xổ sô' sau :
- Vé số Đà Lạt (Lâm Đồng) chủ nhật.
- Vé số Bóc, biết kết quả ngay.
- Vé số Lô tô.
Những vé trúng thưởng được lãnh nhanh gọn 1 lần tại trụ sở chính,
văn phòng đại diện và các đại lý.
Mua vé số Lâm Đồng là thiết thực góp một viên gạch xây dựng các
công trình phúc lợi phục vụ dân sinh.

VÉ sô LÂM ĐỒNG - MANG ĐẾN CHOBẠN NỈẾM VUI BẤT NGỜ
Giám đốc
ĐÀO THỊ TÂM MAI

ĩ>£. L ịt
ĐIỂM HẸN NĂM 2000

V 24
VN - 2000

6 - 1496 - 2000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
Chủ biên : Nguyễn Trí Diện

ĐIỂM HẸN NÂM 2000
!
nguon tai.lieu . vn