Xem mẫu

  1. Đưa người bám dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện ; Công an phường - xã, thị trấn. Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Không có quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Công an phường – xã, thị trấn trực tiếp lập hồ sơ theo quy định 1. Bước 1 tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ. 2. Bước 2 Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ sẽ hướng dẫn một lần để công an phường bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước Nhận kết quả tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận – 3. Bước 3 huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản tóm tắt lý lịch của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh; - Tài liệu về các vi phạm pháp luật của người đó và các biện pháp cai nghiện, 2. giáo dục đã áp dụng; - Nhận xét của Công an phường, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 3. tổ chức thành viên của MTTQ phường – xã, thị trấn mà người đó là thành viên; 4. - Bệnh án (nếu có) Số bộ hồ sơ:
  4. 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ photocopy) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không