Xem mẫu

  1. r¾n
  2. r¾n ThÞt r¾n MËt r¾n Näc r¾n X¸c r¾n
  3. r¾n TG: 410 loμi r¾n ®éc/ TS 3000 loμi r¾n VN: 41 loμi r¾n ®éc/ 195 loμi r¾n
  4. r¾n TG: NhiÒu n−íc nu«i r¾n (Brazin, Nga ) VN: Tr¹i r¾n VÜnh Phó, Hμ S¬n B×nh, Qu¶ng nam, LÖ MËt Gia L©m HN
  5. RẮN • Rắn hổ mang: Naja naja Elapidae • Rắn cạp nong: Bungarus fasciatus. Có nhiều khoanh đen, khoanh vàng. Khoanh đen vòng quanh bụng, sống lưng sắc cạnh • Rắn cạp nia: Có khoanh đen trắng. Khoanh đen không vòng qua bụng: Bungarus candidus • Rắn ráo: nhỏ, dài, hay leo trên cây, luỹ tre bắt chuột. Zamenis mucosus, họ rắn nước Colubridae
  6. Rắn ráo Zamenis mucosus họ rắn nước Colubridae • Không có nọc độc sinh sống trong các khu vực đồng bằng và rừng núi có môi trường ẩm ướt, có thể tới độ cao 3.000 m • Săn bắt chuột, ếch, nhái và các loài động vật có xương sống nhỏ khác nhưng không thấy ăn cá như rắn nước. • Chúng là loài kiếm ăn ban ngày và chủ yếu là bò trên mặt đất, trong các bụi cây hay bãi cỏ rậm, mặc dù bơi lội cũng như leo trèo cây khá tốt.
  7. • Phân bổ rộng khắp trong khu vực Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á, kéo dài tới một vài đảo thuộc Indonesia. • Rắn ráo ngâm rượu cùng hổ mang, rắn lục, cạp nong, cạp nia hay các vị thuốc khác trong các loại rượu tam xà, ngũ xà v.v.
  8. Rắn ráo Zamenis mucosus họ rắn nước Colubridae • Đuôi màu ôliu • Vảy có màu sẫm ở phần rìa, trên các phần dày nhất của thân có các dải màu nâu nhạt mờ, nhưng mất dần đi khi chúng lớn • Mắt tương đối lớn • Dài khoảng 1,6 m-3,5 m.
  9. Rắn ráo Zamenis mucosus, họ rắn nước Colubridae • Rắn đực có hai dương hành, khi giao phối rắn đực chỉ sử dụng một dương hành. • Con đực có thể giao phối với nhiều con cái, trái lại con cái chỉ giao phối một lần. • Thời gian giao phối có thể kéo dài từ nửa giờ đến vài giờ hay hơn nữa. • Sau khi giao phối, tinh trùng nằm trong ống dẫn trứng của rắn cái trong nhiều tháng đến vài năm.
  10. Rắn ráo Zamenis mucosus, họ rắn nước Colubridae • Mùa sinh sản từ tháng 5 tới tháng 8 • Thường đẻ trứng trong các tổ mối nhằm đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm ổn định của một lò ấp trứng tự nhiên, và khi những con non nở ra chúng có thể tìm ngay mối và ấu trùng mối để ăn. • Rắn ráo đẻ 4 lứa/năm.
nguon tai.lieu . vn