Xem mẫu

  1. thÞt r¾n Thịt rắn c¹n: chứa các acid amin: Cystin, cystein, lysin, leucin, isoleucin, serin, hystidin, conitin, prolin, valin, tyrosin, treonin, acid glutamic, acid amino butyric. Thịt rắn biÓn: vÒ c¬ b¶n gièng thÞt r¾n c¹n, thªm mét sè các acid amin: arginin, glycin, ornitin, hydroxyprolin
  2. thÞt r¾n • Làm thuốc bổ dùng trong các bệnh thần kinh đau nhức, tê liệt, bán thân bất toại, các cơn co giật, chữa nhọt độc.
  3. X¸c r¾n • ( xμ tho¸i, long y) chứa nhiều Zn. • - Dùng chữa bệnh kinh giật ở trẻ em • - Chữa đau họng • - Bôi ngoài làm thuốc sát khuẩn, trị ghẻ lở. • Ngày dùng 6-12g dạng thuốc sắc hay đốt cháy xác rồi dùng.
  4. MËt r¾n - To b»ng h¹t ng«. MËt r¾n Hæ mang mμu xanh thÉm, mËt r¾n c¹p nong mμu xanh n©u, mËt r¾n r¸o mμu xanh l¸ c©y - ChÊt láng s¸nh, vị hơi ngọt, thơm gần như cam thảo, chứa nhiều acid mật: acid cholic, acid ursodesoxycholic, acid hyodeoxycholic, acid β- fokecholic, cholesterol, acid palmitic, acid stearic, taurin.
  5. MËt r¾n 21 22 - NÕu ë C7, C12 ®Òu cã OH: acid cholic 23 18 20 12 19 11 13 17 COOH - NÕu ë C7 cã OH β: acid 1 9 14 16 ursodeoxycholic 2 - NÕu OH ë C6: acid 10 8 15 hyodeoxycholic 3 7 5 4 6 HO - NÕu ë C8, C23 cã OH: acid β- fokecholic
  6. MËt r¾n – Trị viêm thực nghiệm tốt. Dùng chữa thấp khớp, đau nhức xương, đau lưng, sốt kinh giản ở trẻ em, ho, hen suyễn; – Làm thuốc sát khuẩn tại chỗ bôi lên nhọt độc, lở loét. – Dạng dùng: Siro, rượu thuốc. Rượu 3 mật rắn (rắn ráo, cạp nong, hổ mang chế với 25ml rượu 25% trị sưng khớp, làm tăng thể lực rõ rệt.
  7. MËt r¾n - To b»ng h¹t ng«. MËt r¾n Hæ mang mμu xanh thÉm, mËt r¾n c¹p nong mμu xanh n©u, mËt r¾n r¸o mμu xanh l¸ c©y - ChÊt láng s¸nh, vị hơi ngọt, thơm gần như cam thảo, chứa nhiều acid mật: acid cholic, acid ursodesoxycholic, acid hyodeoxycholic, acid β- fokecholic – Trị viêm thực nghiệm tốt. Dùng chữa thấp khớp, đau nhức xương, đau lưng, sốt kinh giản ở trẻ em, ho, hen suyễn; làm thuốc sát khuẩn tại chỗ bôi lên nhọt độc, lở loét.
nguon tai.lieu . vn