Xem mẫu

  1. Đóng búa Kiểm lâm. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm; Hạt Kiểm lâm sở tại Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm; Hạt Kiểm lâm sở tại Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Việc Kiểm tra, đóng búa Kiểm lâm được thực hiện ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Biên bản kiểm tra và Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật Nộp hồ sơ trong giờ hành chính 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30 và 13 giờ 00 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ sáu tại - Chi cục Kiểm lâm số 1 Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5. - Hạt Kiểm lâm Củ Chi Ấp chợ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. - Hạt Kiểm lâm Cần Gìơ: Ấp Giồng Ao, Xã Cần Thạnh, H. Cần 2. Bước 2 Gìơ để được kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của các hồ sơ. * Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp pháp thì hẹn doanh nghiệp ngày giờ kiểm tra và đóng búa tại hiện truờng. * Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp pháp thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Kiểm tra và đóng búa Kiểm lâm, giao biên bản ngay tại hiện 3. Bước 3 truờng của doanh nghiệp
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Nguồn gốc của số gỗ xin đóng búa Kiểm lâm 2. Lý lịch gỗ hoặc Packinglist do doanh nghiệp lập 3. Văn bản đề nghị Kiểm tra, đóng búa Kiểm lâm của doanh nghiệp 4. Giấy giới thiệu và số điện thoại của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không