Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP) Kính gởi : - Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM - Phòng Đào Tạo Tôi tên : ................................................... Học sinh lớp: .......................... Ngày sinh:.................................................................................................. Nơi sinh : ................................................................................................... Hộ khẩu thường trú : ................................................................................. ................................................................................................................... Nay Tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo chứng nhận tôi đã học xong chương trình (hoặc đã tốt nghiệp), Hệ :………; ngành ………………….; Hệ :…………..; Khóa : ……………….. Lý do : ....................................................................................................... Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Đào Tạo . Tôi xin chân thành cám ơn. TP. HCM , Ngày tháng năm Người viết đơn Tên :..........................................................
nguon tai.lieu . vn