Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gởi : - Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM. - Phòng Đào Tạo Tôi tên : ................................................... ………………………………. Ngày sinh:.................................................................................................. Nơi sinh : ................................................................................................... Hộ khẩu thường trú : ................................................................................. ................................................................................................................... Là học sinh lớp: ...........................; Trình độ: ………………………….. Ngành …………………..; Hệ : ………………..; Khóa : ……………… Nay Tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập (năm học…………….; học kỳ ……………..) với kết quả như sau: Học kỳ I – Năm học ………………… Stt Môn học (Học phần) Số tiết Số Điểm Môn học (Học ĐVHT phần) 1 2 3… Học kỳ II – Năm học ………………… Stt Môn học (Học phần) Số tiết Số Điểm Môn học (Học ĐVHT phần) 1 2 3… Lý do : ....................................................................................................... Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Đào Tạo. Tôi xin chân thành cám ơn. TP. HCM , Ngày tháng năm X¸ác nhận của GVCN Người viết đơn Tên : ..........................................................