Xem mẫu

  1. Đơn đề nghị vay vốn giải quyết việc làm (áp dụng cho cá nhân hoặc hộ gia đình có đất bị thu hồi ) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường- xã, thị trấn; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn; Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận- huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: xác nhận trên đơn Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thông qua cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo); - Khi nhận hồ sơ đơn vay vốn của hộ dân có đất bị thu hồi, cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo xã, thị trấn kiểm tra tính đầy 2. Bước 2 đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận cho người dân; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị vay vốn cho hộ dân có đất bị thu hồi tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong giờ hành chính 3. Bước 3 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thông qua cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị vay vốn giải quyết việc làm . 2. Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu có công chứng. Số bộ hồ sơ: 04 ( bộ ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị vay vốn giải quyết viêc làm (áp dụng cho 1. cá nhân hoặc hộ gia đình có đất bị thu hồi) ( mẫu số 1a /VV- 156 ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không