Xem mẫu

  1. Đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Kể từ khi Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xem xét và cấp loại giấy tờ trên trong thời hạn 05 ngày. - Trường hợp không thể cấp được trong thời hạn trên thì Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết. Đối tượng thực hiện:
  2. Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1. Người có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định. Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật, số 10 Nguyễn Huy Tưởng Phường 6 Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bước 2. - Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30 - 11g30 và chiều từ 13g00 - 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu. - Kiểm tra nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật, số 10 Nguyễn Huy 3. Bước 3. Tưởng Phường 6 Quận Bình Thạnh. Sáng từ 7g30 - 11g30 và chiều từ 13g00 - 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị đổi thẻ (mẫu Phụ lục 6); - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở 2. lên cấp theo quy định của pháp luật; 3. - Hai ảnh chân dung (2cm x 3cm). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng Đính Quyết định số 1. kèm mẫu đơn (phụ lục 6) 89/2007/QĐ-BNN... Yêu cầu
  4. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không