Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Tên thủ tục : Đổi Thẻ Nhà báo Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Đổi Thẻ Nhà báo. Những người đã được cấp Thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà cương vị công tác vẫn thuộc đối tượng được cấp Thẻ nhà báo theo quy định thì phải làm thủ tục xin đổi Thẻ nhà báo về cơ quan mới. * Trình tự: Trình tự thực hiện - Cơ quan báo chí, đơn vị, cá nhân nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. - Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông ký duyệt đổi Thẻ. - Cục Báo chí trả thẻ. - Trực tiếp tại Cục Báo chí Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính. - Công văn đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị công tác mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo mới chuyển đến làm việc; Thành phần, số lượng hồ - Quyết định tiếp nhận công tác (bản chính hoặc bản sao có công chứng); sơ - Thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan báo chí, đơn vị trước khi chuyển công tác. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Thời hạn giải quyết: Không quy định. Đối tượng thực hiện thủ - Cá nhân tục hành chính: - Tổ chức - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Cơ quan thực hiện thủ tục Truyền thông. hành chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục - Thẻ hành chính Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị . đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Căn cứ pháp lý của thủ - Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn cấp, đổi và thu tục hành chính hồi Thẻ Nhà báo.
nguon tai.lieu . vn