Xem mẫu

  1. Đổi tên quỹ (nếu được ủy quyền) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân quận huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân; Phòng Nội vụ quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luât. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận – huyện, (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ký 2. Bước 2 nhận vào sổ ký nhận của người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận –huyện (trong giờ hành 3. Bước 3 chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị đổi tên quỹ. 2. - Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ. 3. - Dự thảo Điều lệ quỹ. Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không