Xem mẫu

  1. Đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do ngành công an cấp tại địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép lái xe 30.000đồng/lần cấp Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm duyệt, đổi Giấy Giải quyết 2. phép lái xe, giao GPLX mới cho người đổi và cắt góc GPLX thủ tục cũ
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Trường hợp đổi Giấy phép lái xe mô tô cấp trước 01/7/1995, hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (bản chính); - Hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị đổi; 1. - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; - Bản photocopy GPLX và xuất trình bản chính để kiểm tra. Trường hợp mất GPLX phải có xác nhận của cơ quan công an. - 03 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp kiểu chứng minh nhân dân. Trường hợp đổi GPLX ôtô: Ngoài thành phần hồ sơ như quy định tại mục a, thành phần hồ sơ còn phải có thêm: 2. - Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc...) của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy giới thiệu của cơ quan cấp giấy phép lái xe của ngành công an Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe Thông tư 07/2009/TT - BGTVT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy phép lái xe còn thời hạn hiệu lực Văn bản số 119/CĐBVN- 1. sử dụng QLPT&amp...
nguon tai.lieu . vn