Xem mẫu

  1. Đổi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 300.000 đồng/ lần Quyết định số 59/2008/QĐ- 1. Nhà thuốc thẩm định. BTC... Doanh nghiệp bán 3.000.000 đồng/ lần Quyết định số 59/2008/QĐ- 2. buôn thuốc thẩm định BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người hành nghề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Sau khi có ý kiến của Phòng Y tế (hồ sơ nhà thuốc) người hành nghề đến nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Y tế 2. Bước 2 Thành phố hay người hành nghề nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ Doanh nghiệp bán buôn thuốc) tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Y tế Thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.
  3. Tên bước Mô tả bước Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước) Chuyên viên “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” – Sở Y tế : Kiểm tra thành phần hồ sơ, in phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi số, ký, đưa phiếu 3. Bước 3 tiếp nhận cho người hành nghề. Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý dịch vụ Y tế . Chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý dịch vụ Y tế nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu: 4. Bước 4 + Kết luận hồ sơ không đạt yêu cầu cấp hoặc có yêu cầu bổ sung hồ sơ trình lãnh đạo phòng phê duyệt. + Kết luận hồ sơ đạt yêu cầu thì lập kế hoạch thẩm định. Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày làm 5. Bước 5 việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ), người phụ trách cơ sở đến nhận kết quả tại “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” – Sở Y tế. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu). 2. Bản kê khai danh sách nhân sự (mẫu); 3. Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (mẫu); 4. Bản kê khai địa điểm (mẫu); 5. Bản sao Chứng chỉ hành nghề Dược; 6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 7. Bản chính Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 8. Bản photo bằng cấp chuyên môn theo danh sách nhân sự; Số bộ hồ sơ: 01
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện Nghị định số 79/2006/NĐ- 1. kinh doanh thuốc CP ng... Nghị định số 79/2006/NĐ- 2. Bản kê khai danh sách nhân sự CP ng... Nghị định số 79/2006/NĐ- 3. Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn CP ng... Nghị định số 79/2006/NĐ- 4. Bản kê khai địa điểm CP ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Sau thời điểm yêu cầu bắt buộc cơ sở bán lẻ phải có Quyết định số Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)
  6. Nội dung Văn bản qui định là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 11/2007/QĐ-BYT... kinh doanh thuốc. Sau thời điểm yêu cầu bắt buộc cơ sở bán buôn phải có Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối Quyết định số 2. thuốc” (GDP) là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận 12/2007/QĐ-BYT... đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Đơn cớ mất do Công an Phường xác nhận (Trường Nghị định số 3. hợp bản chính Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh 79/2006/NĐ-CP ng... doanh thuốc cũ bị mất).