Xem mẫu

  1. Đổi Chứng chỉ hành nghề hành nghề Dược đối với công dân Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thẩm định hồ sơ cấp chứng 300.000 đồng/ lần Quyết định số 1. chỉ hành nghề dược thẩm định. 59/2008/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người hành nghề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Sau khi có ý kiến của Phòng Y tế người hành nghề đến nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Y tế Thành phố 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. 2. Bước 2 Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước)
  3. Tên bước Mô tả bước Chuyên viên “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” – Sở Y tế : Kiểm tra thành phần hồ sơ, in phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi số, ký, đưa phiếu tiếp nhận cho người hành nghề (hay cán bộ Ủy ban nhân dân 3. Bước 3 quận - huyện) ký, scan phiếu tiếp nhận và đưa phiếu cho người hành nghề (hay cán bộ Ủy ban nhân dân quận - huyện). Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý dịch vụ Y tế . Chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý dịch vụ Y tế nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu: 4. Bước 4 + Kết luận hồ sơ không đạt yêu cầu cấp hoặc có yêu cầu bổ sung hồ sơ trình lãnh đạo phòng phê duyệt. + Kết luận hồ sơ đạt yêu cầu thì lập kế hoạch thẩm định. Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày làm 5. Bước 5 việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ), người phụ trách cơ sở đến nhận kết quả tại Phòng “Tiếp nhận và trả hồ sơ” – Sở Y tế. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (mẫu); Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 2. trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác, nếu là cán bộ, công chức Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về dược 3. có liên quan ( mẫu); 4. Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn; 5. Bản chính chứng chỉ hành nghề Dược; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 6. theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có công chứng, chứng 7. thực;
  5. Thành phần hồ sơ 8. 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Nghị định số 1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 79/2006/NĐ-CP ng... Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân Nghị định số dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng 2. 79/2006/NĐ-CP chỉ hành nghề cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi ng... người đó đang công tác, nếu là cán bộ, công chức. Nghị định số Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy 3. 79/2006/NĐ-CP phạm pháp luật về dược có liên quan ng...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đơn cớ mất do Công an Phường xác nhận Nghị định số 1. (Trường hợp bản chính Chứng chỉ hành nghề cũ 79/2006/NĐ-CP ng... bị mất).