Xem mẫu

  1. Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện do Sở Giao thông vận tải cấp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp bằng 50.000 đồng Thông tư số 47/2005/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Chứng chỉ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy 1. sơ trưởng tại Sở Giao thông vận tải địa phương Giải Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định làm 2. quyết căn cứ để đổi lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị có dán ảnh 2. 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở 4. lên cấp
  3. Thành phần hồ sơ 5. Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn cần đổi Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn Công văn số 1712/ CĐS - 1. phương tiện thuỷ nội địa TCCB... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người có bằng chứng chỉ chuyên môn được cấp theo các Quyết định số 914/QĐ/BGTVT ngày 16/4/1997; số Quyết định số 1. 3237/2001/QĐ - BGTVT ngày 10/2/2001; số 36/2004/QĐ- 19/2008/QĐ-BGT... BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2012. Sau thời hạn quy định trên có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải
  4. Nội dung Văn bản qui định làm hồ sơ gửi đến cơ quan đã cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn để được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn bị hỏng có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, 2. chứng chỉ chuyên môn, nếu có nhu cầu sử dụng thì được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn
nguon tai.lieu . vn