Xem mẫu

  1. Đồ chơi hình khối giúp trẻ nói tốt hơn
  2. Chơi với các hình khối sẽ giúp trẻ tăng cường khả năng ngôn ngữ của mình. Đó cũng là một cách thay thế hiệu quả cho việc chỉ ngồi xem TV. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington, Seattle, Mỹ, đã tiến hành thử nghiệm trên 175 trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi rưỡi. Một nửa trong số các em được chơi với các hình khối. Cha mẹ được hướng dẫn về cách cho trẻ chơi với các hình khối như thế nào, tiếp đến ghi nhật ký về hoạt động của con trong 4 ngày. Cuối cùng, họ điền một bản câu hỏi đánh giá trẻ về từ vựng, ngữ pháp và các khả năng ngôn ngữ khác. Kết quả cho thấy sau 6 tháng, điểm ngôn ngữ ở số trẻ được chơi các khối nhựa cao hơn 15% so với nhóm không được chơi. Tác giả nghiên cứu Dimitri Christakis, cho biết việc chơi tự do với các hình khối kích thích suy nghĩ, trí nhớ và làm chủ đồ vật, tại thời điểm mà não trẻ phát triển nhanh. "Đó là tiền thân của suy nghĩ và ngôn ngữ. Trẻ em lớn hơn thì sẽ bắt đầu bịa ra những câu chuyện hoặc kịch bản cho những đồ vật này".