Đồ án hệ thống nhúng: Thiết kế hệ thống cửa tự động thông minh cho tương lai

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: 8.24 M | File type: PDF
of x

Đồ án hệ thống nhúng: Thiết kế hệ thống cửa tự động thông minh cho tương lai. Đồ án hệ thống nhúng với đề tài Thiết kế hệ thống cửa tự động thông minh cho tương lai trình bày nội dung thông qua các chương sau: giới thiệu chung về cửa tự động, phân tích bài toán, giới thiệu các thiết bị, linh kiện thiết kế, thiết kế tổng quát phần cứng.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-he-thong-nhung-thiet-ke-he-thong-cua-tu-dong-thong-minh-cho-tuong-lai-ibabuq.html

Nội dung


1097836

Tài liệu liên quan


Xem thêm