Xem mẫu

  1. Disable System Restore trong Windows Vista Bước1: • Bấm Start, trong phần Search gõ System Bước 2: • Chọn nhãn System (bạn có thể bấm chuột phải vào đó , chọn Properties) Bước 3: • Bấm chọn System protection Bước 4: • Bạn sẽ thấy Dấu stick tại những đĩa khác nhau
  2. • Muốn Disable phần System Restore ở ổ nào thì bạn bỏ dấu tích tại ổ đó và bấm nútTurn System Restore Off  
nguon tai.lieu . vn