Xem mẫu

  1. Dinh dang mau nen cho trang van ban Định dạng màu nền cho trang văn bản Để thực hiện định dạng màu nền cho trang văn bản bạn thao tác: • Chọn nhóm lệnh Page Layout. • Chọn tiếp biểu lệnh Page Color • Một danh mục các ô màu hiển thị, bạn lựa chọn màu thích hợp cho trang văn bản. • No Color: loại bỏ không áp dụng các màu hoặc hình nền cho trang văn bản. • More Colors: lựa chọn màu khác do bạn phối. • Fill Effects: lựa chọn các hiểu ứng nền cho trang văn bản, khi nhấn chọn hộp thoại Fill Effects hiển thị cung cấp cho bạn 4 lớp (Gradient, Texture, Pattern, Picture) • Gradient: hiệu ứng màu chuyển sắc.
  2. • One color: chọn một màu để chuyển sắc. • Two colors: lựa chọn hai màu để phối chuyển sắc. Bạn chọn hai màu trong hai ô Color 1 và Color 2. • Preset: cung cấp các màu chuyển sắc được phối sẵn. Khi bạn chọn, ô Preset Colors hiển thị cung cấp các mẫu cho bạn chọn. • Transparency: bạn lựa chọn thay đổi độ trong suốt chuyển sắc từ hai thanh trượt From và To. • Shading styles: cung cấp cho bạn các mẫu chuyển sắc, bạn lựa chọn một trong các mẫu (Horizotal, Vertical, Diagonal up, Diagonal down, From corner, From center) • Sample: khi bạn lựa chọn các mẫu hoặc thực hiện phối màu thì khung Sample sẽ hiển thị cho bạn xem trước các mẫu. • Lựa chọn xong, nhấn OK để áp dụng. • Texture: hiệu ứng là các lớp vân nền.
  3. • Texture: cung cấp cho bạn các mẫu vân nền được tạo sẵn. Bạn nhấn chuột chọn một mẫu thích hợp cho nền trang văn bản. • Other Texture: lựa chọn hình ngoài để làm vân nền cho trang văn bản. • Sample: hiển thị mẫu bạn đang chọn xem trước. • Lựa chọn xong, nhấn OK để áp dụng. • Pattern: hiệu ứng là những mẫu hình hoa văn.
  4. • Pattern: cung cấp các mẫu hoa văn được tạo sẵn cho bạn lựa chọn. • Foreground: lựa chọn màu cho hoa văn. • Background: lựa chọn màu nền hoa văn. • Sample: chọn bạn xem trước những lựa chọn thay đổi. • Thực hiện lựa chọn xong, nhấn OK để áp dụng. • Picture: lấy hình từ ngoài vào để làm nền cho trang văn bản.
  5. • Select Picture: lựa chọn hình ảnh từ ổ đĩa hoặc thư mục để làm nền. • Sample: hiển thị cho bạn xem trước ảnh đang lựa chọn làm nền. • Nhấn OK để áp dụng khi lựa chọn xong. Developer by Qis Technology