Xem mẫu

  1. Dinh dang font tieng Viet Định dạng Font tiếng Việt Trước khi nhập một văn bản tiếng Việt, bạn cần phải định dạng ký tự cho văn bản. • Chọn kiểu font thích hợp cho văn bản trong hộp Font (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F). Các font tiếng Việt theo bảng mã Vni Windows thường bắt đầu bằng VNI (VNI-Times, VNI-TOP, . . .) Các font tiếng Việt theo bảng mã TCVN3 - ABC thường bắt đầu bằng .VN (VNTime, VNArial, . . .) Các font tiếng Việt theo bảng mã Unicode thường là Times New Roman, Tahoma, Arial, ..
  2. Chú ý: bạn phải chọn đúng bảng mã và Font tiếng Việt theo bảng mã thì mới gõ được tiếng Việt. • Chọn kích cỡ chữ trong hộp Font Size. Thông thường kích cỡ chữ là 12 (point). Developer by Qis Technology