Xem mẫu

  1. Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận ; Ủy ban nhân dân phường Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Ghi rõ ________________ Các bước Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân phường lập biên bản về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm qui định tại điểm a, khoản 2 Điều 10 Quyết định số 1. Bước 1 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gửi biên bản và hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, số 249 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 2. Bước 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do vi phạm gửi văn bản và hồ sơ vi phạm cho Phòng Nội vụ quận xem xét trình ủy ban nhân dân quận quyết định 3. Bước 3 Quyết định đình chỉ hoạt động trường mẩm non tư thục được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong
  3. Tên bước Mô tả bước quận. Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào 4. Bước 4 biên bản xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và Ủy ban nhân dân phường để xem xét cho phép hoạt động trở lại Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Biên bản xác nhận việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm 2. Các văn bản và hồ sơ khác có liên quan đến việc vi phạm của nhà trường. 3. Văn bản đề nghị. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Vi phạm các qui định về xử vi phạm hành chính Quyết định số 1. trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ 41/2008/QĐ-BGDĐ... theo qui định hiện hành Không đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm Quyết định số 2. sóc, giáo dục trẻ 41/2008/QĐ-BGDĐ... Không đảm bảo các điền kiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 3. của Quy chế này 41/2008/QĐ-BGDĐ...