Xem mẫu

  1. Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đối tượng cư trú Cách thức thực hiện:
  2. Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn có văn bản đề nghị điều 1. Bước 1 chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 2. Bước 2 Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp văn bản đề nghị tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận (trong giờ hành
  3. Tên bước Mô tả bước chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. Nhận Quyết định điều chỉnh trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ 3. Bước 3 cấp tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn Số bộ hồ sơ: Bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn