Xem mẫu

  1. Điều chỉnh mức độ ưu tiên sử dụng CPU Bạn muốn chương trình của mình được ưu tiên hơn khi sử dụng? Được “chiếm hữu” nhiều tài nguyên của hệ thống để có thể hoạt động tốt hơn? Các bạn hãy thử cách sau: điều chỉnh mức độ ưu tiên cho chương trình của bạn. Với cách này, bạn sẽ yêu cầu hệ thống của mình biết chương trình nào có thể nhận nhiều hay ít hơn mức độ ưu tiên của CPU.Ví dụ như các bạn có thể chỉnh cho một chương trình cần nhiều tài nguyên xử lí nhanh hơn. Chú ý: Cách này chỉ còn hoạt động khi chương trình đó còn đang được kích hoạt, khi bạn thoát khỏi chương trình, hoặt log off, hoặc tắt máy thì mức độ ưu tiên của nó sẽ trở lại bình thường. Cách này sẽ không được áp dụng cho những process chạy nền (Services), các chương trình sử dụng các process chạy nền đó (VD: các chương trình antivirus … ), hoặc một vài chương trình hệ thống của Vista. Cách thực hiện: - Nhấp phải vào thanh Taskbar. - Chọn Task Manager. - Chọn thẻ Processes
  2. - Chọn mục Show processes from all uers, mục này sẽ cho bạn thấy tất cả các process của hệ thống. - Chọn Continue khi có thông báo UAC. - Nhấp phải vàoo process bạn muốn chỉnh chế độ ưu tiên. - Vào phần Set Priority và chọn mức độ ưu tiên cần thiết. Realtime là mức độ ưu tiên cao nhất Low là mức độ ưu tiên thấp nhất - Chọn Change Priority khi có thông báo xuất hiện.
  3. - Đóng Task Manger khi hoàn thành. - Bây giờ thì process bạn chọn sẽ hoạt động ở mức độ ưu tiên mà bạn đã chọn cho đến khi bạn thoát chương trình hoặc log off hoặc tắt máy. - Chúc các bạn thành công.
nguon tai.lieu . vn