Xem mẫu

  1. Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Thủy lợi Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 176 Hai Bà 2. Bước 2 Trưng, quận 1, TPHCM), thời gian từ 7g30-11g30 và từ 13g-17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Khi nhận hồ sơ, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Thủy lợi Chi cục Thủy 3. Bước 3 lợi và Phòng chống lụt bão, thời gian từ 7g30-11g30 và từ 13g- 17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo 1. vệ công trình thuỷ lợi theo mẫu; 2. Bản sao giấy phép đã được cấp; 3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối
  4. Thành phần hồ sơ với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép); Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản 4. các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có); Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 5. công trình thuỷ lợi. Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội Quyết định số 1. dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 55/2004/QĐ-BNN... công trình thủy lợi. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Không