Xem mẫu

  1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị trong phạm vi tổng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành có liên quan. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Trong vòng từ 07 ngày đến 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp vụ việc phức tạp cần có trao đổi lại với đơn vị hoặc cần có sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, tùy theo mức độ phức tạp mà giải quyết không quá 30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật - Các đơn vị dự toán có công văn đề nghị điều chỉnh (tăng hoặc 2. Bước 2 giảm) dự toán chi ngân sách về phòng Hành chính sự nghiệp – Sở Tài chính, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai Q3, sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h đến 17h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong
  3. Tên bước Mô tả bước tuần. - Phòng HCSN nhận hồ sơ dự toán sau khi kiểm tra - Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc tăng (giảm) nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế. Căn cứ đề nghị của đơn vị, Sở Tài 3. Bước 3 chính – phòng Hành chính sự nghiệp xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố. - UBND TP có văn bản chấp thuận gởi bằng đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc điều 1. chỉnh dự toán chi ngân sách. 2. Các định mức, tiêu chuẩn, chế độ 3. Công văn đề nghị của đơn vị.
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không