Xem mẫu

  1. Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 1-3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ: ____________ Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở theo 1. Bước 1 đúng quy định. Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần); 2. Bước 2 Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu hồ sơ gốc về nội dung điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở theo qui định (trong ngày hoặc ghi giấy hẹn). Nhận văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở đã được điều chỉnh 3. Bước 3 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn yêu cầu điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. 2. Học bạ, bản sao khai sinh. 3. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học Quyết định số 1. được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo 33/2007/QĐ-BGDĐ... quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch
  4. Nội dung Văn bản qui định Các nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi Quyết định số 2. sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ 33/2007/QĐ-BGDĐ...