Xem mẫu

  1. Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Cấp ngay trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng.
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục di 2. tục chuyển Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng Hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán hoặc giấy chuyển nhượng theo 2. quy định của pháp luật 3. Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai di chuyển quản lý cấp đăng ký xe máy Quyết định số 1. chuyên dùng 4381/2001/QĐ-BG... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy Quyết định số 1. chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. 4381/2001/QĐ-BG...
  4. MẪU TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ – BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI DI CHUYỂN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên chủ sở hữu………..………...............Số giấy CMND hoặc hộ chiếu......... Ngày cấp:……………………………...............Cơ quan cấp...……...…………… Địa chỉ thường trú……………………………........................……………………… Họ và tên đồng sở hữu (nếu có)…………………………………………………… Địa chỉ thường trú........................................................................................................ Số giấy CMND hoặc hộ chiếu..................... Ngày cấp…………………....Cơ quan cấp…………………………………………………………………………..
  5. Hiện đã mua; được cho, tặng hoặc thừa kế chiếc xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: Loại xe máy chuyên dùng………..............................Màu sơn……………………… Nhãn hiệu (mác, kiểu)………………………………Công suất ...…………………… Nước sản xuất………………………………………Năm sản xuất…………………… Số động cơ………………………………………….Số khung…………………….… Kích thước bao (dài x rộng x cao)……...………......Trọng lượng………………...… Biển số đăng ký (nếu có):………………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............… Nơi cấp………………………………………………………………………………… Nay tôi xin được di chuyển xe máy chuyên dùng nói trên đến Sở Giao thông vận tải……………… ……………để được tiếp tục đăng ký. …..ngày…..tháng…….năm…… Người khai ký tên
nguon tai.lieu . vn