Xem mẫu

  1. Đi bộ nhanh giúp bạn sống lâu hơn
  2. Để chứng minh tập luyện tốt cho sức khỏe người già, tại Pháp, người ta đã tiến hành một nghiên cứu và thấy rằng những người cao tuổi đi bộ chậm thường chết vì bệnh tim mạch nhiều gấp ba lần so với những người cùng độ tuổi nhưng đi bộ nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu đo tốc độ đi bộ của các đối tượng trong số 3.208 đàn ông và phụ nữ có độ tuổi từ 65 đến 85, đồng thời ghi nhận những thông tin về sức khỏe của cá nhân cũng
  3. như cộng đồng mà họ đang sống. Việc này được kiểm tra định kỳ liên tục trong 5 năm. Sau khi hiệu chỉnh các số liệu ghi nhận được, dựa trên các thông tin của các cá nhân lấy lúc bắt đầu nghiên cứu, người ta thấy rằng ở nhóm những người đi chậm tỷ lệ tử vong chung tăng 44%, và tỷ lệ chết do bệnh tim tăng gấp ba lần so với nhóm người đi bộ nhanh hơn. Tỷ lệ chết do bệnh tim mạch ở nhóm có hoạt động thể lực thấp tăng cả ở nam và nữ, không kể tuổi già hay trẻ. Tuy nhiên không thấy mối liên quan giữa tốc độ đi và tỷ lệ chết do bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu kết luận, việc tập luyện đóng vai trò quan trọng trong cả kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người già.