Xem mẫu

 1. Ăn theo 2 bài của anh CBMT mình cũng làm thêm topic này để cho các bạn thi TTQT tham khảo. mong các bạn cho ý kiến và góp ý nhé , mới đâu dễ môt tí nhe. ̀ ̣ ́ Câu 1: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn điều kiện giao hàng: a)FOB b)FAS c)CIF d)CFR (C&F) Gợi ý trả lời chọn đáp án A. Vì giá FOB Người nhập khẩu tiết kiệm chi trả ngoại tệ và là người chịu trách nhiệm thuê tầu và mua bảo hiểm trả tiền bằng nội tệ, khi thuê tàu tại VN thì nhà nhập khẩu có thể theo dõi và biết được hàng của mình đang ở đâu đã xếp hàng hay chưa? tránh tình trạng bị shipper lừa dối thông tin, và các vấn đề khác... Câu 2: Lợi thế của nhà nhập khẩu trong D/P và D/A là như nhau a)Đúng b)Sai Gợi ý đáp án chọn B. Đối với D/A nhà NK đc sử dụng hay bán hàng hóa mà chưa fải thanh toán cho đến khi hối phiếu đến hạn thanh toán ko bị sức ép về vốn rủi ro thuộc về người XK. Đối với D/P nhà NK fải trả tiền rồi mới đc nhận hàng, bị sức ép về vốn rủi ro thuộc về người NK như hàng ko đúng chất lượng, yêu cầu, thời gian … __________________ YM, MSN, SKYPE, GMAIL: BUITRANGNAM Email: buitrangnam@webkinhte.com =================== Tổng hợp link đề thi và kinh nghiệm đến từng ngân hàng cụ thể #2 18-09-2009, 03:49 PM
 2. buitrangna m Phó tổng giám đốc Tham gia ngày: Jun 2009 Đến từ: Hanoi Bài gửi: 3.209 Số lần cảm ơn: 799 Được cảm ơn 2.433 lần trong 1.018 bài viết Câu 3: Sử dụng D/P trong thanh toán nhờ thu an toàn cho nhà XK hơn D/A là a)Đúng b)Sai Gợi ý trả lời A. VÌ D/P là phương thức mua bán trả tiền ngay, sau khi người NK trả tiền thò mới đc nhận hàng. Còn D/A là fương thức mua bán chịu, người chấp nhận chỉ fải kí chấp nhận trả tiền vào hối fiếu kì hạn thì sẽ đc NH trao ctừ hàng hóa, người XK dễ gặp rủi ro trong thanh tóan Câu 4: Trong thanh tóan nhờ thu người fải trả tiền hối fiếu là a)XK b)NK
 3. c)Ngân hàng Gợi ý trả lời B. Vì trong thanh toán nhờ thu nhà Xk là người kí fát hối fiếu đòi tiền của nhà NK, người nhập khẩu là người mua hàng hóa vì vậy người nhập khẩu là người trả tiền hối fiếu __________________ YM, MSN, SKYPE, GMAIL: BUITRANGNAM Email: buitrangnam@webkinhte.com =================== Tổng hợp link đề thi và kinh nghiệm đến từng ngân hàng cụ thể Có 3 thành viên đã cảm ơn buitrangnam về bài viết này: flowerfield, showhand_24, trinhsg buitrangnam Xem thông tin chung Gởi nhắn tin tới buitrangnam Tìm bài gửi bởi buitrangnam Thêm buitrangnam vào danh bạ #3 19-09-2009, 11:57 AM
 4. buitrangna m Phó tổng giám đốc Tham gia ngày: Jun 2009 Đến từ: Hanoi Bài gửi: 3.209 Số lần cảm ơn: 799 Được cảm ơn 2.433 lần trong 1.018 bài viết Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu a)Irrevocable credit b)Red clause credit c)Revolving credit d)Irrevocable transferable credit Gợi ý trả lời chọn B. Vì đây là loại tín dụng ứng trước, nó cho fép NH thông báo hay NH xác nhận ứng tiền trước cho người thự hưởng trước khi họ xuất trình chứng từ hàng hóa thường đc sử dụng như 1 phương tiện cấp vốn cho bên bán trước khi giao hàng Câu 6: Người quyết định cuối cùng rằng bộ chứng từ có fù hợp với các đk và
 5. điều khoản của L/C là a)Issuing bank b)Applicant c)Negotiating bank d)Reimbursement bank Gợi ý trả lời chọn A. Vì NH FH chịu trách nhiệm chính về việc thanh toán giá trị của tín dụng. KHi NH thanh tóan gửi bộ chứng từ đến, NHFH fải kiểm tra xem có fù hợp với những điều khoản trong thư tín dụng ko. Nếu fù hợp thì trả tiền cho NH thanh toán, nếu ko fù hợp NH có quyền từ chối việc hoàn lại số tiền đã thanh toán __________________ YM, MSN, SKYPE, GMAIL: BUITRANGNAM Email: buitrangnam@webkinhte.com =================== Tổng hợp link đề thi và kinh nghiệm đến từng ngân hàng cụ thể Có 3 thành viên đã cảm ơn buitrangnam về bài viết này: flowerfield, showhand_24, trinhsg buitrangnam Xem thông tin chung Gởi nhắn tin tới buitrangnam Tìm bài gửi bởi buitrangnam Thêm buitrangnam vào danh bạ #4 19-09-2009, 12:08 PM
 6. buitrangna m Phó tổng giám đốc Tham gia ngày: Jun 2009 Đến từ: Hanoi Bài gửi: 3.209 Số lần cảm ơn: 799 Được cảm ơn 2.433 lần trong 1.018 bài viết Câu 7: Ngày giao hàng được hiểu là: a)Ngày “Clean on board” trên B/L b)Ngày FH B/L c)Tùy theo loại B/L sử dụng Gợi ý trả lời chọn C. Vì nếu trên vận đơn ko có ghi chú riêng biệt về ngày giao hàng thì ngày fát hành vận đơn chính là ngày giao hàng. Còn nếu trên vận đơn được fát hành sau khi hàng hóa được bốc lên tàu thì ngày “lên tàu” được xem là ngày giao hàng. Câu 8: Điều khoản chuyển tải chỉ có thể thực hiện đc khi L/C đó cho phép giao hàng từng fần
 7. a)ĐÚng b)Sai Gợi ý trả lời chọn B. Vì chuyển tải là giao hàng từng phần là 2 vấn đề khác nhau mà. __________________ YM, MSN, SKYPE, GMAIL: BUITRANGNAM Email: buitrangnam@webkinhte.com =================== Tổng hợp link đề thi và kinh nghiệm đến từng ngân hàng cụ thể Có 3 thành viên đã cảm ơn buitrangnam về bài viết này: flowerfield, showhand_24, trinhsg buitrangnam Xem thông tin chung Gởi nhắn tin tới buitrangnam Tìm bài gửi bởi buitrangnam Thêm buitrangnam vào danh bạ #5 19-09-2009, 03:12 PM
 8. buitrangna m Phó tổng giám đốc Tham gia ngày: Jun 2009 Đến từ: Hanoi Bài gửi: 3.209 Số lần cảm ơn: 799 Được cảm ơn 2.433 lần trong 1.018 bài viết Câu 9: UCP 600 là văn bản pháp lí bắt buộc tất cả các chủ thể tham gia thanh toán tín dụng chứng từ fải thực hiện là a)Đúng b)Sai Gợi ý trả lời chọn B. Vì UCP 600 là loại văn bản mang tính pháp lí tùy ý , ko mang tính chất bắt buộc. Tính bắt buộc chỉ thể hiện khi các bên liên quan đã tuyên bố áp dụng nó và dẫn chiếu trong L/C Câu 10: Theo UCP 600, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là:
 9. a)7 ngày làm việc của NH b)7 ngày sau ngày giao hàng c)21 ngày sau ngày giao hàng d)21 ngày sau ngày giao hàng nhưng fải nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C đó Trả lời: D __________________ YM, MSN, SKYPE, GMAIL: BUITRANGNAM Email: buitrangnam@webkinhte.com =================== Tổng hợp link đề thi và kinh nghiệm đến từng ngân hàng cụ thể Có 3 thành viên đã cảm ơn buitrangnam về bài viết này: flowerfield, showhand_24, trinhsg buitrangnam Xem thông tin chung Gởi nhắn tin tới buitrangnam Tìm bài gửi bởi buitrangnam Thêm buitrangnam vào danh bạ #6 19-09-2009, 03:24 PM
 10. buitrangna m Phó tổng giám đốc Tham gia ngày: Jun 2009 Đến từ: Hanoi Bài gửi: 3.209 Số lần cảm ơn: 799 Được cảm ơn 2.433 lần trong 1.018 bài viết Câu 11: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là: a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnh c)Hối fiếu xuất trình Gời ý trả lời chọn C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu Câu 12: Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận trả hối fiếu là a)XK
 11. b)NK c)Ngân hàng Gợi ý trả lời chọn B. Vì trong thanh toán nhờ thu người lập hối fiếu đòi tiền là người XK, người NK chỉ nhận được hàng hóa, dvụ sau khi họ kí chấp nhận trả tiền hối fiếu hoặc thanh toán tiền __________________ YM, MSN, SKYPE, GMAIL: BUITRANGNAM Email: buitrangnam@webkinhte.com =================== Tổng hợp link đề thi và kinh nghiệm đến từng ngân hàng cụ thể Có 3 thành viên đã cảm ơn buitrangnam về bài viết này: flowerfield, showhand_24, trinhsg buitrangnam Xem thông tin chung Gởi nhắn tin tới buitrangnam Tìm bài gửi bởi buitrangnam Thêm buitrangnam vào danh bạ #7 20-09-2009, 05:49 AM
 12. trinhsg Thành viên V.I.P Tham gia ngày: Jul 2009 Đến từ: hà nội Bài gửi: 298 Số lần cảm ơn: 462 Được cảm ơn 366 lần trong 148 bài viết Xin góp ý với bạn là lần sau bạn để mọi người trả lời một thời gian rùi hãy đưa ra gợi ý nha .Thế này thì mọi người lại chẳng động não đc nữa Có 3 thành viên đã cảm ơn trinhsg về bài viết này: buitrangnam, flowerfield, showhand_24 trinhsg Xem thông tin chung Gởi nhắn tin tới trinhsg Tìm bài gửi bởi trinhsg Thêm trinhsg vào danh bạ #8 20-09-2009, 09:36 AM
 13. buitrangna m Phó tổng giám đốc Tham gia ngày: Jun 2009 Đến từ: Hanoi Bài gửi: 3.209 Số lần cảm ơn: 799 Được cảm ơn 2.433 lần trong 1.018 bài viết Quote: Nguyên văn bởi trinhsg Xin góp ý với bạn là lần sau bạn để mọi người trả lời một thời gian rùi hãy đưa ra gợi ý nha .Thế này thì mọi người lại chẳng động não đc nữa HiHi, OK con gà đen thui, hôm trước minh post mây bai đâu cung dừng lai nhưng ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ không thây có ý kiên, hinh như không ai quan tâm thì phai ́ ́ ̀ ̉ __________________ YM, MSN, SKYPE, GMAIL: BUITRANGNAM Email: buitrangnam@webkinhte.com =================== Tổng hợp link đề thi và kinh nghiệm đến từng ngân hàng cụ thể Thành viên sau đã cảm ơn buitrangnam về bài viết này: showhand_24
 14. buitrangnam Xem thông tin chung Gởi nhắn tin tới buitrangnam Tìm bài gửi bởi buitrangnam Thêm buitrangnam vào danh bạ #9 20-09-2009, 09:37 AM chungemerald Thành viên V.I.P Tham gia ngày: Jul 2009 Đến từ: Hà Nội Bài gửi: 81 Số lần cảm ơn: 88 Được cảm ơn 104 lần trong 48 bài viết Trắc nhiệm TTQT bằng tiếng Anh Chia sẻ với các bạn mấy câu trắc nhiệm bằng tiếng Anh nhé vì thi vào bank vị trí ttqt chắc chắn phải bằng tiếng Anh đó. Đáp án mình sẽ post sau để mọi người thảo luận đã nhé: Câu 13. A documentary credit for USD 120,000.00 calls for shipment of fertiliser in February, March, April and May. Each shipment is to be for about 500 tonnes. Shipment was effected as follows: 1. 450 tonnes sent 24 February for value USD 27,000.00. 2. 550 tonnes sent 12 April for value USD 33,000.00. 3. 460 tonnes sent 30 April for value USD 28,000.00.
 15. 4. 550 tonnes sent 04 June for value USD 33,000.00. Which of the above shipments will be honoured on presentation? A 1 only. B 1 and 3 only. C 2 and 4 only. D 1, 2 and 3 only. Câu 14. A documentary credit which allows partial shipments has the following shipment schedule: 1,000 units shipped between 01 June XXXX and 30 June XXXX 2,000 units shipped between 01 July XXXX and 31 July XXXX 2,000 units shipped between 01 August XXXX and 31 August XXXX 3,000 units shipped between 01 September XXXX and 30 September XXXX The beneficiary shipped the goods and presented documents as follows: 1. 1,000 units shipped on 15 June XXXX documents presented on 30 June XXXX 2. 3,000 units shipped on 15 July XXXX and presented on 28 July XXXX 3. 2,000 units shipped on 31 July XXXX and presented on 15 August XXXX 4. 3,000 units shipped on 15 September XXXX and presented on 30 September XXXX Which of the above sets of documents are complying? A 1 only. B 3 only. C 1 and 4 only. D 1, 2 and 4 only.