Xem mẫu

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TỈNH HẬU GIANG NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN NGỮ VĂN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (1,5 điểm): Thế nào là thành phần phụ chú? Xác định thành phần phụ chú trong câu sau đây: Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa cơn duy nhẩt của anh, chưa đầy một tuổi. (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) Câu 2. (1,5 điểm) Chép lại hai khổ thơ cuối của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Câu 3. (7 điểm) Phân tích đoạn thơ” Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thóang cánh buồm xa xa? Buồn trong ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu? Buồn trông nội cỏ rầu rầu, Chân mày mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. ( Nguyễn Du, Truyện Kiều, Ngữ văn 9 tập 1) --------------------Hết-------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm
nguon tai.lieu . vn