of x

Đề thi thử vào lớp 10 lần 1 năm 2017 môn Toán - THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Đề thi thử vào lớp 10 lần 1 năm 2017 môn Toán - THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Kì thi tuyển sinh là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, dưới đây là Đề thi thử vào lớp 10 lần 1 năm 2017 môn Toán - THPT Chuyên Nguyễn Huệ giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-thu-vao-lop-10-lan-1-nam-2017-mon-toan-thpt-chuyen-nguyen-hue-b9bbuq.html

Nội dung


ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT LẦN 1
Năm học: 2017-2018
MÔN : TOÁN
Đề có một trang, gồm 5 câu.
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề )
_________________________

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN HUỆ

Câu I: (2,5 điểm)

x 3  4 x  80
1
1


Cho biểu thức A =
.
2
x  16
x 2
x 2
a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa và rút gọn A.
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.
c) Tìm x để biểu thức (A  x ) có giá trị là số nguyên tố.
Câu II : (1,5 điểm)
Một tam giác vuông có chu vi bằng 72cm và đường trung tuyến ứng với cạnh huyền
có độ dài bằng 15cm. Tính diện tích của tam giác đó.
Câu III : (2,0 điểm)
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y  2 x 2 . Gọi A và B là hai điểm thuộc
(P) có hoành độ lần lượt là: 1 và 2 .
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A, B.
b) Tính tổng khoảng cách từ hai điểm A, B đến trục hoành.
Câu IV : (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB và đường thẳng d vuông góc với đường thẳng AB
tại H ( B nằm giữa A và H). Lấy điểm C bất kì trên (O) ( C khác A, B), D là giao điểm
của AC và d, DE là một tiếp tuyến của (O), với E là tiếp điểm (E cùng phía với B , bờ
là đường thẳng AC).
a) Chứng minh: BCDH là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh: hai tam giác CDE và EDA đồng dạng.
c) CMR: biểu thức (DA2 – DE2) không phụ thuộc vào vị trí điểm C trên (O).
d) Gọi F là giao điểm của đường thẳng EB và d, I là giao điểm thứ hai của AF
với (O) và J là điểm đối xứng của I qua AB. CMR: F, C, J thẳng hàng.
Câu V : (0.5 điểm)
25
1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 
với 4  x  2 .
4 x x2
------------------------- Hết---------------------(Giám thị không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: .....................................................Số báo danh:...............................
Chữ ký của giám thị số 1:
Chữ ký của giám thị số 2:

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT LẦN 1
Năm học:2017-2018
MÔN : TOÁN
Câu
I
(2.5 điểm)

Phần
a
(1 điểm)

b
(1 điểm)

Đáp án
x  4 x  16
ĐK: x  0; x  4 . A =
x4

Điểm

2

Do x  0  A 

1.0

x 2  4 x  16
x2

44.
x4
x4

0.5

KL: GTNN của A là 4, khi x = 0.

0.5

16
16
. Vì x  0 nên 0 
 4.
x4
x4
 16
 x  4(l )
x4  2

Do đó, để (A  x ) là số nguyên tố thì 
4
 x  (tm)
 16  3
3

x4

Gọi độ dài hai cạnh góc vuông là a, b. (a, b>0)
Từ gt ta có hpt:
 a  b  42
2
 2ab   a  b   ( a 2  b 2 )  864
 2 2
2
 a  b  30
ab
 S 
 216cm 2
2
A 1; 2  , B  2;8 

A x 

c
(0,5 điểm)

Câu II
(1.5 điểm)

Câu III
(2.0 điểm)

a
(1 điểm )
b
(1 điểm)

a,b,c)
3điểm
Câu IV
(3.5 điểm)

0.25
0.75

0.5
0.5
0.5

Tổng khoảng cách từ A, B đến trục hoành là: y A  yB  2  8  10

1.0

a)   BHD  900
ACB 
 BCDH là tứ giác nội tiếp.
b) do ED là tiếp tuyến của (O)
nên
 
DEC  EAD  DEC  DAE
c) Từ ý a,b suy ra
DA2  DE 2  DA2  DC.DA
 AB. AH  const

Câu V
(0.5 điểm)

0.25

Pt đường thẳng AB: y  2 x  4

 DA.  DA  DC   DA.CA

d)
0,5 điểm

0,25

A

1,0
O
J

1.0

I

E

C
B
H

1.0
D

F

    900  AEHF là tứ giác nội tiếp  EAH  EFH (1)
 
AEF AHF
 
do ED là tiếp tuyến của (O) nên EAH  DEF (2)
Từ (1) và (2)  tam giác EDF cân tại D
  
 DF 2  DE 2  DC.DA  DCF  DFA  DFC  DAF  CJI
Mà IJ//d ( do cùng vuông góc với AB) nên F, C, J thẳng hàng (đpcm)
25  2  x   4  x 

 2 25  10  P  6
Ta có 6 P  26 
4 x
2 x
25  2  x   4  x 
 Pmin  6 

 0  x 1
4 x
2 x

0,25
0,25
0.25

0.25

1100349

Tài liệu liên quan


Xem thêm