Đề thi thử TS lớp 10 chuyên lần 1 môn Toán năm 2017-2018 - THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đề thi thử TS lớp 10 chuyên lần 1 môn Toán năm 2017-2018 - THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi thử TS lớp 10 chuyên lần 1 môn Toán năm 2017-2018 - THPT Chuyên Nguyễn Huệ sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-thu-ts-lop-10-chuyen-lan-1-mon-toan-nam-2017-2018-thpt-chuyen-nguyen-hue-qunbuq.html

Nội dung


KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút
(dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin)
Bài I (3điểm)
1) Chứng minh rằng : n2  8n  2017 không chia hết cho 9 với mọi số tự nhiên n.
2) Cho ba số a, b, c thỏa mãn:
P

a

 b  c

2b

c  a

2

a
b
c


 0. Tính giá trị biểu thức
b c c a a b


c

a  b

2

.

Bài II (3điểm)
1) Giải phương trình sau:

x 2  3x  2  x  3  x  2  x 2  2 x  3 .

2) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn 7( x  y)  3( x 2  xy  y 2 ) .
Bài III (3điểm)
Cho đoạn thẳng AB cố định và điểm M nằm giữa A và B . Gọi  O1  ,  O2  lần

lượt là các đường tròn đường kính AM , MB. Tiếp tuyến chung của  O1  ,  O2  lần lượt
tiếp xúc với  O1  ,  O2  tại hai điểm phân biệt E , F .

1) Gọi K là giao điểm của AE và BF . Chứng minh tứ giác MEKF là hình chữ
nhật
2) Khi M không là trung điểm của AB , gọi D là giao điểm của EF và AB.
Chứng minh DM 2  DA.DB.
3) Tìm vị trí của điểm M trên AB sao cho diện tích tam giác KAB lớn nhất.
Bài IV (1điểm)
Cho các số thực x,y thỏa mãn x  1, x  y  4 . Tìm giá trị nhỏ nhất của:
2
P  x  3xy  4 y 2 .
Bài V (1điểm)
Chứng minh rằng trong 55 số bất kì được chọn từ tập các số {1,2,…,100 } luôn tồn
tại hai số có hiệu bằng 9.
------------------------- Hết---------------------(Giám thị không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: .....................................................Số báo danh:...............................
Chữ ký của giám thị số 1:

Chữ ký của giám thị số 2:

1115376

Tài liệu liên quan


Xem thêm