Xem mẫu

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ( Lần II) TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 NĂM HỌC: 2010-2011 Môn: VẬT LÝ– Ban Khoa học Tự nhiên M ã đề 315 Thời gian : 90 phút ( không tính thời gian giao đề)    (Đề thi gồm có 50 câu và 5 trang ) L, r = 0 R C A B M N Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ . Biết ZL>ZC. Phát biểu nào sau đây là sai về các tính chất được suy ra từ đoạn mạch trên? A. uAM nhanh pha hơn uAB. B. uMB cùng pha uMN. C. uMB nhanh pha hơn uAM π/2. D. uMB ngược pha uNB. Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đạ i liên tiếp nằm trên đường nố i hai tâm sóng bằng A. bước sóng. B. hai lần bước sóng. C. phần tư bước sóng. D. nửa bước sóng. Câu 3: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x=4cos(2πt + π/2)cm. Thờ i gian từ lúc bắt đầu dao động đến lúc đi qua vị trí x=2cm theo chiều dương của trục toạ độ lần thứ 1 là A. 0,917s. B. 0,583s. C. 0,833s. D. 0,672s. Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=200mH và tụ điện có điện dung C=10µF. Biết khi dòng điện qua cuộn dây là 10 mA thì hiệu điện thế hai bản của tụ điện là 1V. Điện tích cực đại trên các bản cực của tụ điện bằng A. 1,732.10-5C. B. 10-5C. C. 2.10-5C. D. 1,414.10-5C. Câu 5: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,75µm và λ2=0,5µm vào hai khe Iâng cách nhau a=0,8 mm. Kho ảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D=1,2m . Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm ( hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm? A. Có 6 vân sáng. B. Có 3 vân sáng. C. Có 5 vân sáng. D. Có 4 vân sáng.
  2. i(A) +2 +1 t(s) O 0,02 0,04 -1 -2 Câu 6: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện theo thời gian của đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh cho ở hình vẽ. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là 2π i(t)=2cos(100πt + )(A) 3 A. . 2π i(t)=2 2cos(100πt - )(A) 3 B. . 2π i(t)=2 2cos(100πt + )(A) 3 C. . 2π i(t)=2cos(100πt - )(A) 3 D. . Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Đối với một trục quay nhất định nếu mômen động lượng của vật tăng 4 lần thì mômen quán tính của nó cũng tăng 4 lần B. Mômen quán tính của vật đối với một trục quay là lớn thì mômen động lượng của nó đối với trục đó cũng lớn C. Mômen động lượng của một vật bằng không khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không. D. Khi một vật rắn chuyển động t ịnh tiến thẳng thì mômen động lượng của nó đối vớ i một trục quay bất kỳ không đổ i Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. B. Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ C. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổ i liên tục từ đỏ đến tím. D. Chiết suất của chất làm lăng kính đố i với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau. Câu 9: Đầu O của một sợi dây đàn hồ i nằm ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn gốc thờ i gian là lúc điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Điểm M có vị trí cân bằng cách O một đoạn 2m tại thời điểm 2s có A. uM=0cm. B. uM= - 3cm. C. uM=3cm. D. uM=1,5cm. Câu10: Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là I=10-2 kgm2. Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổ i F=2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi ròng rọc chịu tác dụng lực được 3s thì vận tốc góc của nó là:
  3. A. 40rad/s. B. 30rad/s. C. 20rad/s. D. 60rad/s. π tx π ( 5 - 9 ) + 6  Câu 11: Một sóng cơ học được mô tả bởi phương trình u (x,t)=4sin  , trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây và u đo bằng cm. Gọi a là gia tốc dao động của một phần tử, v là vận tốc truyền sóng, λ là bước sóng, f là tần số. Các giá trị nào dưới đây là đúng? C. a=0,04m/s2. B. λ=18m. A. f=50Hz. D. v=5m/s. Câu 12: Một ống sáo dài 80cm, hở hai đầu, tạo ra một sóng dừng trong ống sáo vớ i âm là cực đại ở hai đầu ống, trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng. Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. t ần số âm do ống sáo phát ra là A. 2120,5Hz. B. 425Hz. C. 850Hz. D. 800Hz. Câu 13: Trạng thái dừng của nguyên tử Hyđrô ở mức năng lượng cơ bản là E1= - 13,6eV. Năng lượng ứng với trạng thái dừng thứ n được xác định bằng biểu thức: En = E1 n 2 (với n = 1,2,3,…). Hai bước sóng giới hạn (dài nhất và ngắn nhất) của dãy Ban-me có thể phát ra là 36.h.c 9.h.c 3.h.c 4.h.c λ1 = - λ2 = - λ1 = - λ2 = - 5E1 ; 2E1 . 4E1 ; E1 . A. B. 36.h.c 4.h.c 3.h.c 9.h.c λ1 = - λ2 = - λ1 = - λ2 = - 5E1 ; E1 . 4E1 ; 2E1 . C. D. Câu 14: Một âm có mức cường độ âm là 40dB. So với cường độ âm chuẩn thì cường độ của âm này bằng A. 10000 lần. B. 10 lần. C. 1000 lần. D. 100 lần. Câu 15: Một vật treo vào đầu dưới lò xo thẳng đứng, đầu trên của lo xo treo vào điể m cố định. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 3cm rồi truyền vận tốc v0 thẳng đứng hướng lên. Vật đi lên được 8cm trước khi đi xuống. Biên độ dao động của vật là A. 4cm. B. 11cm. C. 5cm. D. 8(cm). Câu 16: Một người đứng ở cạnh đường đo tần số tiếng còi của một xe ô tô. Khi ôtô lạ i gần anh ta đo được giá trị f=724Hz và khi ô tô đi ra xa anh đo được f’=606Hz. Biết vậ n tốc âm thanh trong không khí là 340 m/s. Vận tốc của ô tô là A. v=10m/s. B. v=40m/s. C. v=20m/s. D. v=30m/s. Câu 17: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng t ần số có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là A. 3cm. B. 5cm. C. 21cm. D. 2cm. Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng trong không khí, hai cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm, màn quan cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là A. 0,3mm. B. 0,4m. C. 0,3m. D. 0,4mm. Câu 19: Chọn phát biểu sai: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh bằng cách lựa chọn các thông số trong mạch thích hợp ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu
  4. A. cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. B. điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. C. tụ điện lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. D. tụ điện bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm. Câu 20: Quả cầu nhỏ có khối lượng m=100g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng k=50N/m. Tại vị trí cân bằng, truyền cho quả nặng một năng lượng ban đầu E=0,0225J để quả nặng dao động điều hoà theo phương đứng xung quanh vị trí cân bằng. Lấy g=10m/s2. Tại vị trí mà lực đàn hồi của lò xo đạt giá tr ị nhỏ nhất thì vật ở vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn A. 5cm. B. 0. C. 3cm. D. 2cm. Câu 21: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T.Thời gian lò xo bị nén T trong một chu kì là 4 . Biên độ dao động của vật là 3 A. 2 Δl. B. 2 Δl. C. 2.Δl. D. 1,5.Δl. Câu 22: Một sóng âm 450Hz lan truyền với vận tốc 360m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là A. 2,5π(rad). B. 3,5π(rad). C. 0,5π (rad). D. 1,5π(rad). Câu 23: Con lắc lò xo dao động điều hoà. Đồ thị biểu diễn sự biến đổ i động năng và thế năng theo thời gian cho ở hình vẽ. W Wt Wđ O t Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2s. Chu k ì dao động của con lắc là A. 0,2s. B. 0,6s. C. 0,8s. D. 0,4s. Câu 24: Trong mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến có một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=0,2 mH, một tụ điện có điện dung thay đổ i từ 50pF đến 450pF. Máy có thể thu được các sóng vô tuyến trong dải sóng từ A. 188m đến 565m. B. 168m đến 600m. C. 200m đến 824m. D. 176m đến 625m. Câu 25: Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì A. bước sóng và tần số đều không đổi. B. bước sóng và tần số đều thay đổ i. C. bước sóng thay đổ i nhưng tần số thì không. D. tần số thay đổi nhưng bước sóng thì không. Câu 26: Chiếu bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt tấm kim loại thì có hiện tượng quang điện, các quang electron bứt ra có vận tốc ban đầu cực đại là V. Nếu chiếu kim loạ i đó bằng bức xạ có bước sóng λ/2, các quang electron bứt ra có vận tốc 2V. Giới hạ n quang điện của tấm kim loại là
  5. A. 4λ/3. B. 1,5λ. C. 3λ. D. 2λ. Câu 27: Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về quan hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ của điện từ trường đó? Véc tơ cường độ điện trường và cảm ứng từ biến thiên tuần hoàn A. cùng tần số, ngược pha và có phương vuông góc với nhau. B. cùng tần số, vuông pha và có phương vuông góc nhau. C. cùng tần số, ngược pha và có cùng phương với nhau. D. cùng tần số, cùng pha và có phương vuông góc với nhau. Câu 28: Hiệu số chỉ của các công tơ điện (máy đếm điện năng) ở trạm phát điện và ở nơi tiêu thụ điện sau mỗ i ngày đêm chênh lệch thêm 480kWh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là A. ΔP=100kW. B. ΔP=20kW. C. ΔP=40kW. D. ΔP=83kW. Câu 29: Chọn trả lời đúng: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền trong không khí có bước sóng 0,7µm và khi truyền trong chất lỏng thì có bước sóng là 560nm. Chiết suất của chất lỏ ng đối với ánh sáng đó là A. 1,33. B. 1,25. C. 1,50. D. 0,80. Câu 30: Chọn câu sai về quang phổ liên tục? A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. B. Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có t ần số nhỏ. C. Quang phổ liên tục là dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím, thu được khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào khe máy quang phổ. D. Tất cả các vật rắn, lỏng và các khố i khí có tỉ khố i lớn khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục. Câu 31: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổ i tốc độ quay của vật. B. Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần. C. Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khố i lượng đối với trục quay. D. Mômen quán tính của vật rắn đối với một trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn. Câu 32: Một con lắc đơn treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động bé con lắc là T0, khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì chu kì 3 dao động bé của con lắc T= 2 T0. Gia tốc thang máy tính theo gia tốc rơi tự do là A. a=2g/3. B. a=g/2. C. a=g/4. D. a=g/3. Câu 33: Gọi UAK là hiệu điện thế hai đầu ống Rơn ghen, h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng trong chân không, e là điện tích của êlectron va chạm với đối Catốt. Tần số của tia X phát ra từ ống Rơn ghen là f. Ta có h.c e .U AK e .U AK f f f e .U AK h.c . h. A. B. C. . D.
  6. e .U AK f h. Câu 34: Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗ i cuộn dây là 220V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗ i pha là 127V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc ba cuộn dây của máy phát theo kiểu A. hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo kiểu hình sao. B. hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo kiểu tam giác. C. hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo kiểu hình tam giác. D. hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo kiểu hình sao. Câu 35: Một mẫu chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T. Sau các khoảng thời gian t1 và t2 ( t2 > t1 ) thì độ phóng xạ của nó là H1 và H2. Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian Δt=t2 – t1 là (H1 -H 2 )T (H1 -H 2 ).ln2 H1 -H 2 ln2 T C. T . A. . B. . D. H1 +H 2 2(t 2 -t1 ) . Câu 36: Một thước AB đồng chất, dài 40 cm, trọng lượng 2 N. Tại A và B người ta gắn hai vật được xem là chất điểm có khố i lượng lần lượt là m1 = 0,2 kg và m2 = 0,1 kg rồi đặt thước trên mặt bàn nằm ngang đầu A trên mặt bàn và đầu B nhô ra ngoài. Để thước không bị lật thì phần nhô ra ngoài không vượt quá A. 26cm. B. 24cm. C. 14cm. D. 16cm. Câu 37: Khi các phôtôn có năng lượng hf chiếu vào tấm nhôm có công thoát là A, các electron giải phóng ra có động năng ban đầu cực đại là W0đmax. Nếu tần số bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì, thì động năng ban đầu cực đại electron quang điện là A. W0đmax+ hf. B. W0đmax C. W0đmax + A. D. 2W0đmax . 7 Câu 38: Cho hạt prôtôn có động năng K =1,8MeV bắn vào hạt nhân 3 Li đứng yên, p sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia gamma. Cho biết: mn=1,0073u; m =4,0015u; mLi=7,0144u; 1u=931MeV/c2=1,66.10-27kg. Động năng của mỗ i hạt mới sinh ra bằng A. 8,70485MeV. B. 7,80485MeV. C. 9,60485MeV. D. 0,90000MeV. 2 H, 4 He, 26 Fe 56 235 U Câu 39: Năng lượng liên kết các hạt nhân 1 2 và 92 lần lượt là 2,22MeV, 2,83MeV, 492MeV và 1786MeV. Hạt nhân bền nhất là hạt nhân 235 56 2 92 U . 26 Fe . C. 1 H . A. B. D. 4 2 He . Câu 40: Chọn phát biểu đúng: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã A. làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động.
  7. B. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kỳ. D. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động. Câu 41: Vật dao động điều hoà theo phương tr ình: x=2cos(4πt -π/3)cm. Quãng đường vật đi được trong 0,25s đầu tiên là A. -1cm. B. 4cm. C. 2cm. D. 1cm. 210 Câu 42: Hạt nhân Pôlôni 84 Po đứng yên phóng xạ α và chuyển thành hạt nhân chì Pb. Cho biết phóng xạ không kèm theo tia gamma. Gọi khố i lượng và động năng các hạt tạo thành sau phóng xạ lần lượt là mα; mPb; Wα; WPb. Hệ thức nào sau đây là đúng? m 2m Pb 2mα Wα = α WPb Wα = WPb Wα = WPb m Pb mα m Pb A. . B. . C. . D. m Pb Wα = WPb mα . Câu 43: Chọn phát biểu đúng: Chiếu chùm ánh sáng trắng vào máy quang phổ. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh A. là một chùm tia sáng màu song song. B. là một chùm tia phân kỳ có nhiều màu khác nhau. C. là một chùm tia phân kỳ màu trắng. D. gồm nhiều chùm tia sáng đơn sắc song song. Câu 44: Phát biểu nào sau đây về động cơ điện xoay chiều 3 pha là sai? A. Trong động cơ 3 pha từ trường quay do dòng điện 3 pha tạo ra. B. Rôto của động cơ 3 pha là rôto đoản mạch. C. Đổi chiều quay động cơ dễ dàng bằng cách đổ i 2 trong 3 dây pha. D. rôto quay động bộ với từ trường quay. Câu 45: Một xe có khối lượng m (không kể bánh) với 4 bánh xe mà mỗ i bánh là một m đĩa tròn khố i lượng 12 lăn không trượt trên mặt phẳng ngang với vận tốc của khố i tâm là v (không đổ i). Động năng toàn phần của xe là 5 2 3 A. 6 mv2. B. 3 mv2. C. 4 mv2 . D. 1 2 mv2. Câu 46: Một mômen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có mômen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t=10s là A. Eđ=24,6 kJ. B. Eđ=18,3 kJ. C. Eđ=20,2 kJ. D. Eđ = 22,5 kJ. Câu 47: Đĩa tròn đồng chất 1 và 2 có mômen quán tính và vận tốc góc đối với trục đối xứng đi qua tâm đĩa lần lượt là I1,ω1,I2, ω2. Biết hai đĩa quay ngược chiều và trục quay
  8. trùng nhau (Hình vẽ). 1 I1 2 I2 Sau khi đĩa 1 rơi xuống đĩa 2 thì do ma sát giữa hai đĩa mà sau một thời gian nào đó thì hai đĩa bắt đầu quay như một đĩa thống nhất. Độ lớn vận tốc góc ω của hai đĩa sau khi quay như một đĩa thống nhất là I1ω1 - I2ω2 I1ω1 + I 2 ω2 A. I1 + I2 . I1 + I 2 B. . I1ω1 - I 2 ω 2 I1 +I 2 C. . D. 0. Câu 48: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn dây có R, L thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P1. Nếu nố i tiếp với cuộn dây một tụ C vớ i 2LCω2 = 1 và đặt vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ là P2. Ta có: P1 C. P2 = 2 . A. P1 = 2P2. B. P1 = P2. D. P2 = 2 P1 . Câu 49: Khi hiện tượng quang điện đã xảy ra, nếu giữ nguyên cường độ và bước sóng ánh sáng kích thích nhưng tăng hiệu điện thế UAK từ giá trị dương thì A. cường độ dòng quang điện bão hòa tăng. B. vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện tăng. C. động năng ban đầu của các electron quang điện giảm. D. vận tốc của các electron quang điện khi đến Anốt tăng. Câu 50: Cho phản ứng hạt nhân: A + B  C + D. Nhận định nào sau đây là đúng? A. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng chỉ khi các hạt nhân A và B có động năng lớn. B. Tổng độ hụt khối của hai hạt nhân A và B nhỏ thua tổng độ hụt khố i của hai hạt nhân C và D thì phản ứng hạt nhân trên tỏa năng lượng. C. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng chỉ khi các hạt nhân A và B không có động năng. D. Tổng độ hụt khối của hai hạt nhân A và B nhỏ thua tổng độ hụt khối của hai hạt nhân C và D thì phản ứng hạt nhân trên thu năng lượng.
nguon tai.lieu . vn