Xem mẫu

  1. Đề thi môn KINH TẾ VĨ MÔ - LỚP Đ2K17 Ca 01 ngày 13/04/2008 GV: Mr Trương Quang Hùng. (thi đề đóng) Câu 1: - Dựa vào cơ sở nào mà Kent bác bỏ lập luận của các nhà kinh tế cổ điển về mối quan hệ tự động giữa tiết kiệm và đầu tư và cho rằng tiết kiệm là nguyên nhân của suy thoái kinh tế. Câu 2: - Thực tế NHTW kiểm soát tiền tệ như thế nào, dựa vào bài đọc “Điều gì đang diễn ra” trong tạp chí Economist 07/06/07, hãy giải thích vì sao ngày nay các NHTW không còn kiểm soát tiền để ổn định giá. Câu 3: - Giải thích tại sao có sự hoảng loạng trên thị trường tín dụng của Mỹ gần đây, tại sao Cục Dự trữ liên bang Mỹ lại ra tay cứu các nhà đầu tư và ngân hàng trong khi họ là những nhà kinh doanh trên thị trường với mục tiêu lợi nhuận. 1/3
  2. Câu 4: - Tiết kiệm đi vào đầu tư bằng cách nào, tại sao tồn tịa trung gian tài chính. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa “mất khả năng thanh khoản – illiquidity” và “mất khả năng thanh toán – insolvency”. Liệu bơm tiền vào nền kinh tế có giải quyết được vấn đề mất khả năng thanh toán của các tổ chức trung gian tài chính. Câu 5: - Những yếu tố nào quyết định lãi suất thực trong nền kinh tế nhỏ và mở. Tại sao thực tế có sự khác biệt lãi suất trong nước và lãi suất trên thị trường thế giới ngay cả đối với nền kinh tế mở. Câu 6: - Trong dài hạn yếu tố nào quyết định khối lượng vốn và quy mô sản xuất. tại sao các chính sách lại phải chọn mức vốn ở trạng thái hoàng kim. Điều kiện để đạt được mức vốn ở trạng thái này là gì. Muốn đạt được trạng thái này cần làm gì. Câu 7: 2/3
  3. - Một số các nhà kinh tế cho rằng khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế của Châu Á 1997 thực chất là khủng hoảng niềm tin của các nhà đầu tư về tương lai của những nền kinh tế này khi mà hệ thống ngân hàng của họ tài trợ cho những dự án mang tính cính trị hơn là kinh tế. Khủng hoảng làm tăng chi phí bù rủi ro của những tài sản tài chính Châu Á kéo theo sự gia tăng lãi suất và sự sụp đỗ giá trị của đồng tiền trong nước. Hãy giải thích kết hợp đồ thị tại sao khủng hoảng niềm tin lại làm sụp đỗ giá trị của đồng tiền. 3/3
nguon tai.lieu . vn